Uitwisseling van visies en definities ‘inclusief onderwijs’ in het mbo en hoger onderwijs

Illustratie van laptop met tekst: Terugblik webinar

24 juni 2021

Wat verstaan we onder inclusief onderwijs in het mbo en hoger onderwijs? Door de hantering van verschillende definities en uitgangspunten, kunnen we niet spreken van één definitie. Ook wordt er veelal vanuit een eigen visie hard gewerkt aan het inclusiever maken van het onderwijs. Tijdens het webinar op 24 juni 2021 stonden leren van elkaar en definiëring van inclusief onderwijs centraal. Het webinar is een initiatief van Kennispunt MBO Passend Onderwijs, Kennispunt Gelijke kansen, Diversiteit en Inclusie en ECIO.

Pitches van gastsprekers over hun definitie en visie op inclusief onderwijs

Zes gastsprekers pitchten ieder vijf minuten vanuit de eigen expertise, ervaring en perspectief over hun definitie en visie op inclusief onderwijs. Verschillende quotes zijn hieronder uitgelicht. De pitches zijn volledig opgenomen en online terug te kijken. De ondertitel volgt binnenkort.

” Wie vanuit een meerderheidsprincipe acteert, ziet niet waar men tekortschiet ” – Naomi van Stapele, antropoloog en lector ‘Inclusive Education’, De Haagse Hogeschool

” Als je discriminatie bespreekbaar wil maken, vraag dan niet of studenten zich welkom voelen, maar vraag of ze zich geaccepteerd voelen op school ” – Samia Boukhizzou, mbo-student en algemeen bestuurslid, JOBmbo

” Wij zien drie ingrediënten voor inclusiever onderwijs: 1) ondersteuning en toerusting 2) gezamenlijk onderwijs 3) thuis en nabij onderwijs ” – Hein Broekkamp, senior raadsadviseur, Onderwijsraad

” Gelijkwaardige kansen is beter dan de term ‘gelijke kansen’. Kijk daarbij niet alleen naar groepen maar naar individuen ” – Birgit Pfeifer, mbo-practor van het practoraat ‘Verschillen Waarderen’, Federatie Christelijk mbo

” Inclusief onderwijs draagt bij aan ons wereldwijde imago, het aantrekken van meer talent, tevredenheid van medewerkers en studenten, verhoogt innovatie- en onderzoeksinzichten en verbetert de kwaliteit van besluitvorming ” – Sterre Mkatini, Diversity & Inclusion Officer, TU Twente

” 0-6 achterstand: mijn kleur, mijn accent, mijn religie, mijn afkomst, mijn sociale omgeving en mijn sociale economische achterstand. Je ziet wat ik ben, maar niet wie ik ben ” – Nora Harrachi, mbo-docent, ROC Nijmegen

Subsessies en algemene terugkoppeling

De deelnemers gingen vervolgens, in kleine groepen via online breakout-rooms, aan de slag met de volgende stellingen:

  1. Inclusief onderwijs bereik je alleen door je te focussen op specifieke doelgroepen.
  2. Om inclusiever onderwijs te bieden is maatwerk voorwaardelijk.
  3. Inclusief onderwijs is niet haalbaar binnen het huidige systeem.
  4. Inclusief onderwijs start bottum-up.
  5. Gelijke kansen bestaan niet binnen inclusief onderwijs.
  6. De beweging naar inclusief onderwijs staat passend onderwijs in de weg.

Het webinar werd afgesloten na een plenaire terugkoppeling.

Gerelateerde items

Reserveer alvast | nieuwe gids voor mbo-studenten met een chronische aandoening

Inclusief naar werk | Tips voor afgestudeerden met een arbeidsbeperking

Inclusief op stage | Tips voor studenten met een ondersteuningsvraag