Samen werken aan een inclusieve overgang onderwijs-arbeidsmarkt

Terugblik | Kennisdeling en concrete handvatten voor professionals in het hoger onderwijs

illustratie met laptop en tekst: terugblik online bijeenkomst

30 november 2021

De overgang van hoger onderwijs naar werk verloopt voor studenten met een ondersteuningsvraag* vaak moeizamer. Ook komen zij vaak minder snel aan een stage of baan. Wat zijn de oorzaken en hoe pakken we dit aan? Deze vragen stonden tijdens de bijeenkomst centraal.

*: Onder studenten met een ondersteuningsvraag verstaan we studenten die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg. 

Cijfers

In het VN-verdrag staat dat studenten met een beperking dezelfde rechten hebben op arbeidsparticipatie. Dit komt echter op verschillende vlakken nog niet tot uiting. Cijfers over de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking laten namelijk zien dat er nog tal van belemmeringen zijn. Marit Schreurs en Bart Kleine Dieters van ECIO zoomden aan de hand van onderzoeksresultaten in op wat ze op dat moment wisten over de overgang van hoger onderwijs naar werk. Welke feiten en cijfers zijn er? En wat kunnen we hierover leren van andere landen?

Project Sterk aan het Werk

Speciaal voor studenten met een functiebeperking voor wie het einde van de studie in zicht is, startte Windesheim het project Sterk Aan Het Werk. Wie zich aanmeldt krijgt extra ondersteuning bij het vinden én behouden van een passende baan. Studentdecaan Rianne Bieleman en loopbaancoach Erik Geerds vertelden in het kort over de aanpak van Windesheim en het traject Sterk Aan Het Werk. Er werd gedeeld wat hierbij werkt en aan de hand van een aantal kritische stellingen ook welke vraagstukken je kan tegenkomen bij de transitie van studie naar werk.

Handreiking | Inclusieve uitstroom naar werk

Hoe zorgen we voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt? Alle betrokken partijen: de student, het onderwijs en de arbeidsmarkt hebben hierbij een rol. Ook als onderwijsprofessional speel je in dit proces een cruciale rol. Om je hierbij te ondersteunen presenteerde Laura Metwally van ECIO een handreiking met concrete tips om studenten met een ondersteuningsvraag beter te begeleiden richting de arbeidsmarkt. De tips – waarbij het studentperspectief centraal staat – zijn zowel gericht op beleids- als op individueel niveau.

Klik hier om de handreiking te downloaden.

Lees het uitgebreide verslag met de presentaties en andere relevante informatie.

Bekijk hieronder de opname van deel 1 en 2 van het webinar.