Studiekeuze en motivatie

Terugblik | Bijeenkomst Landelijk netwerk Studentenwelzijn hoger onderwijs

illustratie met laptop en tekst: terugblik online bijeenkomst

16 september 2021

Hoe ondersteun je studenten bij het maken van passende studiekeuzes? Hoe motiveer je studenten om een studie te starten en aangehaakt te blijven? Het is goed als je studenten kan helpen bij het maken van passende studiekeuzes. Het is nóg beter als je hen een stap kan laten zetten in het leren kiezen: een levensvaardigheid waar ze een heel leven lang profijt van hebben.

Op basis van lessen uit de Studiekeuzecheck is bij Fontys zes jaar geleden de Startthermometer ontwikkeld om studenten na de 1e lesperiode stil te laten staan bij hun motivatie en de eerder gemaakte studiekeuze. Evelyne Meens heeft tijdens deze bijeenkomst de theorie en het onderzoek achter de Startthermometer uit de doeken gedaan, vertelde wat deze inhoudt en hoe het welzijns-instrument wordt ingezet in de onderwijspraktijk. Meens promoveerde op het onderwerp motivatie in samenhang met studiekeuzes en studiesucces. Evelyne is als senior onderzoeker en adviseur verbonden aan Fontys Hogescholen en is auteur van het boek ‘Een Leven Lang Kiezen’. Ook verschillende best practices van hoger onderwijsinstellingen zijn gedeeld. Zoals onder andere het agenderen en organiseren van studentenwelzijn, verschillende studentenplatforms voor ondersteuning van studenten met een ondersteuningsvraag en studentenwelzijn gericht op internationale studenten.

Lees het uitgebreide verslag met de presentaties en andere relevante informatie.

Lees de terugblik met de highlights van de bijeenkomst.

Online community Studentenwelzijn

Wil je op de hoogte gehouden worden van activiteiten rondom Studentenwelzijn? Heb je interesse om meer bijeenkomsten bij te wonen waar kennis wordt gedeeld over studentenwelzijn? Sluit dan aan bij het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn en word lid van onze online community op LinkedIn.

Bekijk hieronder de opname met ondertiteling.

De bijeenkomst is een initiatief van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn ho: voor en door leden. Een samenwerking gericht op de bevordering van welzijn van studenten in het hoger onderwijs. Uitwisseling en kennisdeling over verschillende kwesties rondom studentenwelzijn staan daarbij centraal. ECIO, onderdeel van CINOP, is initiator en facilitator van dit netwerk.