StepChange Framework

Illustratie van laptop met tekst: Terugblik webinar

26 oktober 2020

John de Pury is als Assistent Director of Policy van Universities UK leidend in nationale beleidsprogramma’s over mentale gezondheid en onderzoek. Daarnaast is John de Pury leidend in een programma voor steeds weer nieuwe manieren van samenwerking tussen de National Health Service en universiteiten om de mentale gezondheid van studenten en personeel te verbeteren.

De Pury is een van de grondleggers van het StepChange framework: een raamwerk dat onderwijsinstellingen ondersteunt bij het ontwikkelen van een brede benadering voor mentale gezondheid. Het hands-on model inspireert en is gemakkelijk te vertalen naar het hoger onderwijs in Nederland.

De voertaal van het webinar is Engels.

Lees meer over het StepChangemodel.

Gerelateerde items

ECIO lanceert landelijke Kennisbank Studentenwelzijn ter bevordering welbevinden studenten