Onderzoeksresultaten studentenwelzijn

Terugblik | Bijeenkomst Landelijk netwerk Studentenwelzijn hoger onderwijs

illustratie met laptop en tekst: terugblik online bijeenkomst

18 november 2021

Jolien Dopmeijer en Michelle van der Horst, beiden onderzoekers van Trimbos-instituut, presenteerden de resultaten van de landelijke monitor mentale gezondheid en middelengebruik studenten hoger onderwijs. Een belangrijk en baanbrekend onderzoek voor studentenwelzijn. De cijfers zijn niet eerder landelijk in kaart gebracht. In 2019 kregen het Trimbos-instituut, het RIVM en GGD GHOR Nederland hiervoor de opdracht vanuit de ministeries OCW en VWS. De deelnemers van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn hoorden als een van de eersten wat de opvallende resultaten en aanbevelingen zijn.

Vervolgens kregen de studenten gelieerd aan het Netwerk Kennissteden Nederland (studentperspectief) het woord. Het netwerk vormt allianties op thema’s, waarvan studentenwelzijn er één is. Iedere alliantie wordt aangejaagd door een bestuurlijk trekker, een wethouder van een kennisstad die dagelijks leiding geeft aan het onderwerp. Op de alliantie zijn werkstudenten en studenten actief bezig om o.a. in elke gemeente een ‘studentambtenaar’ aan te stellen, ze moedigen studentenverenigingen aan om te werken aan welzijn met een ‘intentieverklaring studentenwelzijn’ en ze organiseerden een succesvol evenement in samenwerking met TIME-out en studenten van ‘Lieve Mark’.

Lees het uitgebreide verslag met de presentaties en andere relevante informatie.

Online community Studentenwelzijn

Wil je op de hoogte gehouden worden van activiteiten rondom Studentenwelzijn? Heb je interesse om meer bijeenkomsten bij te wonen waar kennis wordt gedeeld over studentenwelzijn? Sluit dan aan bij het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn en word lid van onze online community op LinkedIn.

Bekijk hieronder de opname met ondertiteling.

De bijeenkomst is een initiatief van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn ho: voor en door leden. Een samenwerking gericht op de bevordering van welzijn van studenten in het hoger onderwijs. Uitwisseling en kennisdeling over verschillende kwesties rondom studentenwelzijn staan daarbij centraal. ECIO, onderdeel van CINOP, is initiator en facilitator van dit netwerk.

Gerelateerde items

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?

GeestKracht-scholen doorbreken taboe op psychische klachten in het mbo

Studiekeuze en motivatie | Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho