Landelijke bijeenkomst onderwijs-arbeidsmarkt ‘Van de sprong een brug maken’ – 22 september 2020

illustratie met laptop en tekst: terugblik online/hybride bijeenkomst

22 september 2020

Een inclusieve verbinding tussen hoger onderwijs en kennisintensieve werkgevers

Dit was de derde bijeenkomst over samenwerken aan een meer inclusieve arbeidsmarkt. De eerste bijeenkomst vond plaats in het najaar van 2019 bij Berenschot in Utrecht. Ruim 50 deelnemers vanuit zowel het bedrijfsleven als vanuit het onderwijs namen hieraan deel. Deze deelnemers namen vanuit hun functie als P&O-ers en inclusie aanjagers vanuit Careercentra, diversity officers, studentzaken alumnibeleid van universiteiten en hogescholen hieraan deel. De tweede bijeenkomst vond op 23 april 2020, vanwege het coronavirus, in digitale vorm plaats. De derde bijeenkomst vond in hybride vorm plaats met zowel offline als online deelnemers.

Tijdens de eerdere bijeenkomst is afgesproken dat:

  • ECIO samen met Ingrid Beukman (Berenschot) en Martin van de Beek (Kwartiermaker inclusie & banenafspraak De Nederlandsche Bank | Inclusieversneller het initiatief zou nemen voor een vervolg op landelijk niveau;
  • de aanwezige deelnemers zelf het initiatief nemen voor verdere regionale initiatieven. Daar hebben we al mooie geluiden over vernomen!

In deze derde bijeenkomst verzorgde de Radboud universiteit een presentatie over het belang van samenwerking tussen gemeente, werkgeversservicepunt studenten en begeleiding in het licht van de participatiewet. Daarnaast waren sprekers als Marian de Groot van Hogeschool Utrecht, Nanne Roos Vonk trainee en beleidsmedewerker duurzaam beheer openbare ruimte bij Gemeente ’s-Hertogenbosch en Jeroen van den Hoven en Elke Schrijen van de universiteit in Nijmegen aan het woord.

Bekijk hieronder de opname van de bijeenkomst:

  • Video van de plenaire bijeenkomst
  • Video van de wrap-up

Lees hier het verslag.