Webinar mbo 1.5: Het nieuwe normaal | kansengelijkheid op afstand

Illustratie van laptop met tekst: Terugblik webinar

19 november 2020

Wat is de invloed van COVID-19 op gelijke kansen in het mbo? Er zijn studenten die meer of minder hebben kunnen profiteren van afstandsonderwijs. Maar hoe zit het met de nieuwe mbo-studenten die instromen in een deels virtuele school? Of met studenten die de school in een uiterst onzekere arbeidsmarkt verlaten? Een goed moment om te kijken in welke mate ‘mbo 1.5’ de kansengelijkheid in het onderwijs beïnvloedt en hoe scholen daar op anticiperen.

Het Expertisecentrum ECBO, onderdeel van CINOP, organiseerde in november drie webinars: KNOWvember Webinar-drieluik: Mbo 1.5: ‘Het nieuwe normaal?’ Tijdens het tweede webinar stond welbevinden van mbo-studenten centraal. Omdat er grote verschillen zijn tussen studenten in leren en welbevinden, is het belangrijk het aspect ‘maatwerk’ verder te onderzoeken. Sommige studenten profiteren van afstandsonderwijs, andere studenten minder.

In dit webinar werd voortgeborduurd op een van de conclusies van webinar 1, dat plaatsvond op 3 november 2020: in welke mate ‘mbo 1.5’ de kansengelijkheid in het onderwijs beïnvloedt en hoe de school daarop kan anticiperen.

Er werd doorgepraat over de sociale interactie – tussen studenten, tussen student en docent en tussen docenten onderling. Deze kwam tijdens de lockdown onder druk te staan. Dit vraagt om blijvende aandacht. Er werd  in deze periode ook  een groot beroep gedaan op de zelfstandigheid van studenten en docenten. Onderzoek laat zien dat een grote groep studenten hiervan schijnt te profiteren. Hoe staat deze zelfstandigheid in relatie tot kansengelijkheid in het mbo? En hoe anticiperen scholen hierop?

Sprekers van het webinar

ECBO-onderzoeker Thomas Lans sprak met twee (ervarings)experts op het gebied van kansengelijkheid in het onderwijs.

  • Prof. mr. Jenny Goldschmidt, gepensioneerd hoogleraar mensenrechten aan de Universiteit Utrecht, besprak het thema inclusief onderwijs vanuit juridisch perspectief. Wat zijn aandachtspunten? Wat zijn de kansen voor scholen en de overheid? En als we teruggaan naar de ‘normale’ situatie: wat zijn de lessons learned en hoe zorgen we voor meer gelijke kansen?
  • Julia Ruskauff is voorzitter van de Centrale Studentenraad ROC Mondriaan. Zij onderzocht, naar aanleiding van de resultaten uit de Coronamonitor van JOB zelf de kansengelijkheid op haar school ROC Mondriaan. Zo’n 100 studenten namen hier aan deel.

Belangrijkste conclusies

COVID-19/afstandsonderwijs werkt als een vergrootglas: onderwijsverschillen worden vergroot of zichtbaar. Afstandsonderwijs brengt met zich mee dat docenten en scholen bepaalde signalen van studenten niet meer opvangen. Dat vergroot de kans op ongelijkheid. Maak inzichtelijk welke studenten minder kansen krijgen en gebruik die inzichten om het onderwijs te verbeteren en kansen te vergroten. Betrek daarnaast studenten bij het verbeteren van het onderwijs. Luister naar ze en ga met ze in gesprek. Motiveer studenten en faciliteer mogelijkheden om ze met hun expertise en creativiteit te laten deelnemen aan medezeggenschap in de onderwijsinstelling. Uit een poll en een meet&greet bleek ook dat deelnemers zich zorgen maken en dat er nog stappen gezet kunnen worden.

Bekijk het webinar ‘Gelijke kansen’ terug:

(je kunt de ondertiteling aanzetten via de “cc” knop in de webinarplayer: https://channel.royalcast.com/webcast/ecbowebinar/20201119_1)

Meer informatie

Wil je meer weten over de webinars: ‘leren en welbevinden’, ‘gelijke kansen’ en ‘duurzaamheid’ van het KNOWvember Webinar-drieluik: Mbo 1.5: ‘Het nieuwe normaal?’? Neem dan contact op met Ilona Koning of Thomas Lans van ECBO.

Gerelateerde items

Reserveer alvast | nieuwe gids voor mbo-studenten met een chronische aandoening

Inclusief naar werk | Tips voor afgestudeerden met een arbeidsbeperking

Inclusief op stage | Tips voor studenten met een ondersteuningsvraag