Studentenwelzijn | Sociale binding in relatie tot de coronacrisis

Bijeenkomst Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho

illustratie met laptop en tekst: terugblik online bijeenkomst

10 september 2020

De bijeenkomst is een initiatief van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn ho: voor en door leden. Een samenwerking gericht op de bevordering van welzijn van studenten in het hoger onderwijs. Uitwisseling en kennisdeling over verschillende kwesties rondom studentenwelzijn staan daarbij centraal. ECIO, onderdeel van CINOP, is initiator en facilitator van dit netwerk.

Sociale binding in relatie tot de coronacrisis

Tijdens het programma stond het thema sociale binding in relatie tot de coronacrisis centraal. Vanaf september zal het hoger onderwijs langzaamaan weer gaan experimenteren met fysiek onderwijs. Hoger onderwijs heeft ook een belangrijke sociale waarde en deze specifieke functie is van meerwaarde op het studentenwelzijn. Met de start van het nieuwe studiejaar brengt dit nieuwe vragen met zich mee. Hoe organiseer en borg je sociale binding voor (eerstejaars) studenten? Daarnaast zullen we in verschillende themagroepen uiteen gaan om goede voorbeelden uit te wisselen en gezamenlijk verder te werken aan het thema studentenwelzijn.

Lees hier het verslag met de presentatie en andere relevante hyperlinks rondom studentenwelzijn.

Gerelateerde items

ECIO lanceert landelijke Kennisbank Studentenwelzijn ter bevordering welbevinden studenten