Bijeenkomst Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho

Empowerment van studenten

illustratie met laptop en tekst: terugblik online bijeenkomst

14 januari 2021

De bijeenkomst is een initiatief van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn ho: voor en door leden. Een samenwerking gericht op de bevordering van welzijn van studenten in het hoger onderwijs. Uitwisseling en kennisdeling over verschillende kwesties rondom studentenwelzijn staan daarbij centraal. ECIO, onderdeel van CINOP, is initiator en facilitator van dit netwerk.

Studenten hebben het zwaar tijdens de coronacrisis. Uit onderzoek van Caring Universities blijkt dat studenten zich eenzamer voelen en meer concentratieproblemen ervaren dan voor de crisis. Ook de minister van Engelshoven geeft in een recente Kamerbrief aan studentenwelzijn aan te merken als belangrijk thema en doet een oproep aan alle hogescholen en universiteiten zo goed mogelijk in contact te blijven met studenten.

De bijeenkomst stond in het teken van de ‘empowerment’ van studenten. Er is veel aandacht voor het feit dat de corona-situatie een uitdagende tijd is voor studenten. Nu dient de vraag zich aan hoe we studenten kunnen helpen hier mee om te gaan? Rico Schuijers was als gastspreker aanwezig. Hij staat bekend als erkend sportpsycholoog. Rico werkt met verschillende topsporters en hij ondersteunt hen in hun weg naar de medailles tijdens de Olympische Spelen. Hiermee heeft hij veel ervaring met het ondersteunen in stressbestendige beroepen en prestatiedruk. De volgende vragen kwamen aan bod: Hoe je studenten kan helpen met het ontwikkelen van ‘coping skills’? Oftewel: Hoe ga je met problemen om? Welke handelingen verhogen spanning en welke maken het juist draaglijker?

Lees het verslag met de presentatie en andere relevante hyperlinks rondom studentenwelzijn.

Online community Studentenwelzijn

Wil je op de hoogte gehouden worden van activiteiten rondom Studentenwelzijn? Heb je interesse om meer bijeenkomsten bij te wonen waar kennis wordt gedeeld over studentenwelzijn? Sluit dan ook aan bij het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn en word lid van onze online community op LinkedIn. Klik op deze link voor de LinkedIn-groep Studentenwelzijn in het hoger onderwijs.

Gerelateerde items

ECIO lanceert landelijke Kennisbank Studentenwelzijn ter bevordering welbevinden studenten