Voorheen: Expertisecentrum handicap + studie

De geschiedenis van ECIO begint in 1945, bij het Nederlands Studentensanatorium (NSS) dat studenten met tuberculose na de oorlog gelegenheid bood om te kuren en tegelijkertijd de studie voort te zetten. In 1979 ontstond hieruit de Stichting handicap + studie.

Inmiddels is Expertisecentrum handicap + studie ook aanspreekpunt voor studentenwelzijn in bredere zin. Vandaar de naamswijziging in 2019 naar Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO). We richten ons nu niet meer alleen op studeren met een functiebeperking, chronische ziekte of psychische klachten. Maar ook op het beleid binnen instellingen voor studenten met een extra ondersteuningsvraag door belemmeringen als gevolg van zwangerschap en jong ouderschap, behandeling i.v.m. gendertransitie en bijzondere familieomstandigheden, zoals mantelzorg.

We zien dat de knelpunten die deze studenten ervaren vaak overeenkomen. Ook bijvoorbeeld prestatiedruk, financiële perikelen en het sociale klimaat kunnen van invloed zijn op het welzijn van studenten.