Voor wie

Leren zonder belemmering | in-en uitstroom

ECIO focust met haar activiteiten op studenten die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg. Het gaat bijvoorbeeld om studenten met dyslexie, dyscalculie, autismespectrumstoornis, psychische klachten, chronische ziekten, rolstoelgebruikers, dove of slechthorende studenten en blinde of slechtziende studenten. Behalve studenten met een functiebeperking hebben ook studenten met mantelzorgtaken, jonge ouders en studenten in gendertransitie vaak behoefte aan flexibiliteit of specifieke voorzieningen.

Onderwijsprofessionals

ECIO adviseert en ondersteunt universiteiten, hogescholen en het mbo. We richten ons op diverse onderwijsprofessionals die zich inzetten voor inclusief onderwijs en studentenwelzijn. Van docenten, studieadviseurs en decanen tot examencommissies en bestuurders.

Studenten met een ondersteuningsvraag

ECIO ontvangt geen financiering voor het individueel ondersteunen van studenten en adviseren in individuele cases. Dit betekent dat we je alleen kunnen doorverwijzen naar instanties die jou deze hulp wel kunnen bieden. Heb je als student extra ondersteuning nodig? Raadpleeg dan het overzicht van de contactpersonen van de hogescholen en universiteiten. Deze personen zijn binnen de onderwijsinstelling speciaal aangesteld om jou verder te helpen bij vragen rondom mogelijkheden en voorzieningen bij studeren met een functiebeperking. Daarnaast ondersteunt ECIO jou met tips, handreikingen en informatie die op de website beschikbaar is gesteld.

Inclusieve arbeidsmarkttoeleiding | uitstroom

ECIO ondersteunt onderwijsprofessionals, organisaties, (lokale)overheden en NGO’s op verschillende manieren bij duurzame inzetbaarheid van studenten met een ondersteuningsvraag. ECIO werkt daarbij samen met verschillende arbeidsmarktpartijen om duurzame inzetbaarheid mogelijk te maken.

Lees meer over de activiteiten van ECIO.