Wat is het profileringsfonds?

Studenten kunnen aanspraak maken op een financiële bijdrage uit het profileringsfonds van de instelling waar ze staan ingeschreven als ze studievertraging oplopen door bijzondere omstandigheden. In het studentenstatuut van de onderwijsinstelling staat informatie over aan welke voorwaarden studenten moeten voldoen.