Wat als de student meer begeleiding nodig heeft dan de opleiding kan bieden?

Extra individuele begeleiding die de opleiding niet kan bieden moet de student zelf betalen. Beschikt de student (nog) over een Persoonsgebonden Budget (PGB) dan kan hij/zij daarmee soms extra begeleiding zelf bekostigen mits deze niet onderwijsinhoudelijk van aard is. De nadruk moet dan liggen op het aanleren van vaardigheden zoals het plannen en organiseren van de studie en het communiceren met docenten en medestudenten.