Waarom wordt er op deze website gesproken over ‘functiebeperking’ en niet ‘handicap’?

Het woord ‘functiebeperking’ is een synoniem van het woord ‘handicap’. Toch rekenen veel studenten met een beperking zich niet bij deze groep (bijvoorbeeld veel studenten met dyslexie, ADHD of een chronische ziekte). Daarom gebruiken we het neutralere woord ‘functiebeperking’. Dit is niet een medisch geclassificeerde term. Het gaat ECIO namelijk niet zozeer om het juist geclassificeerde woord voor beperking/handicap/stoornis, maar om de belemmeringen die studenten ervaren en hoe deze kunnen worden opgelost.