Maatwerk

Visie en beleid | ontwikkelen, implementeren en borgen

Met training en maatwerk adviseert en ondersteunt ECIO onderwijsinstellingen bij het ontwikkelen en implementeren van visie en beleid rondom inclusief onderwijs en studentenwelzijn. Het benoemen van eigenaarschap is hierbij een belangrijk startpunt: wie is binnen je onderwijsinstelling verantwoordelijk voor beleids(door)ontwikkeling op het gebied van inclusief onderwijs? Voor het in kaart brengen van de huidige en gewenste situatie kun je gebruikmaken van de door ECIO ontwikkelde beleidsscan. Deze wordt zowel online als offline aangeboden.

 

Flexibilisering van onderwijs

Flexibel onderwijs op basis van leeruitkomsten biedt de mogelijkheid tot personalisering van het leerproces en toetsing, waardoor ook studenten met een ondersteuningsvraag een eerlijke kans krijgen de kennis en vaardigheden te ontwikkelen die zij nodig hebben om een diploma te behalen. Het beter kunnen inspelen op de behoeften en kenmerken van lerenden én het bedrijfsleven staat daarbij centraal. Met training en maatwerk adviseert ECIO onderwijsinstellingen hierbij.

  • FlexScan: voor meer flexibiliteit en gepersonaliseerd onderwijs

 

Implementatietrajecten professionalisering

Maatwerktrainingen en workshops op locatie voor het vergroten van expertise rondom de inclusiethema’s. Lees de ervaringen over de professionaliseringslag van onderwijsprofessionals rondom digitaal toegankelijk onderwijs en begeleiding tijdens de verschillende sleutelmomenten van het studieproces met de student journey als uitgangspunt.

Lees meer over de activiteiten van ECIO.

Neem voor meer informatie contact met ons op