Leernetwerken

Binnen alle onderwijsinstellingen zijn professionals werkzaam die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor studenten met een functiebeperking en studentenwelzijn. We zijn ervan overtuigd dat onderwijsprofessionals elkaar kunnen inspireren en helpen, zodat het wiel niet steeds opnieuw te hoeft worden uitgevonden. Met het faciliteren van verschillende netwerken, waar we onze expertise inbrengen en deelnemers leren van elkaar, ondersteunt ECIO hierbij.

  • Werkgroep VN-verdrag: een werkgroep met ho-instellingen die de intentieverklaring VN-verdrag hebben ondertekend. Zij werken hier thematisch aan beleid en initiatieven om binnen het onderwijs de doelen van het VN-verdrag dichterbij te brengen: inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie van studenten met een beperking.
  • Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren ho en mbo: een netwerk voor ho- en mbo-instellingen die willen werken aan verdere  professionalisering en bewustwording van betrokkenen binnen de onderwijsinstellingen. Het uitwisselen en (samen) ontwikkelen van concrete handreikingen rondom flexibele toetsing en examinering staan centraal.
  • Landelijk netwerk Studentenwelzijn: een netwerk voor ho-instellingen voor het uitwisselen van ervaringen en aanpakken, kennis delen (brengen en halen), good practices in kaart brengen en overdraagbaar maken en het signaleren van knelpunten rondom studentenwelzijn. LinkedIn-groep Studentenwelzijn in het hoger onderwijs
  • Expertiselab jonge mantelzorgers: een netwerk met professionals uit onderwijs, zorg of overheid voor het verbeteren van de positie van jonge studerende mantelzorgers. LinkedIn-groep Expertiselab Jonge Mantelzorgers
  • Netwerk Van de sprong een brug maken: een netwerk met kennisintensieve werkgevers voor een goede doorstroming naar een passende baan op de arbeidsmarkt.
  • Netwerk digitale toegankelijk in het onderwijs: een netwerk voor het delen van kennis en ervaringen rondom digitale toegankelijk onderwijs.
  • Netwerk LINK (Learning Inclusively Network + Know-how): ECIO is partner in het internationale samenwerkingsnetwerk voor kennisdeling en het ophalen van good practices voor het Nederlandse hoger onderwijs. Kwaliteitsverbetering van de dienstverlening voor ho-studenten met een beperking staat daarbij centraal. Bekijk de impressievideo van het internationale congres in 2018, dat ECIO samen met Nederlandse hogeronderwijsinstellingen en het LINK-netwerk organiseerde.

Lees meer over de activiteiten van ECIO.

Neem voor meer informatie contact met ons op