Kan een student minder uren per week stagelopen?

Als een student niet in staat is om het voorgeschreven aantal stage-uren per week te werken, kunnen minder uren per week werken en stage over een langere periode een oplossing bieden. Ook valt te denken aan minder stage-uren met daarnaast een alternatieve opdracht. Uitgangspunt daarbij moet het leerdoel van de stage zijn en de te verwerven competenties; kan het ook in kortere tijd en/of gedeeltelijk in een ander vorm?