Bijeenkomsten

Binnen alle onderwijsinstellingen zijn professionals werkzaam die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor studenten met een functiebeperking en studentenwelzijn. We zijn ervan overtuigd dat onderwijsprofessionals elkaar kunnen inspireren en helpen, zodat het wiel niet steeds opnieuw te hoeft worden uitgevonden. Met het faciliteren van verschillende bijeenkomsten, waar we onze expertise inbrengen en deelnemers leren van elkaar, ondersteunt ECIO hierbij.

ECIO organiseert regiobijeenkomsten, studiedagen en een tweejaarlijks congres rondom actuele inclusiethema’s. De bijeenkomsten zijn gericht op het netwerken, het delen van expertise en ervaringen en het ophalen en dissemineren van (tussentijdse) resultaten, zoals producten en goede praktijkvoorbeelden.

Raadpleeg de ‘agenda‘ voor de laatste aankondigingen. Verslagen van plaatsgevonden bijeenkomsten vind je onder de rubriek ‘nieuws‘ en ‘webinars‘.

 

Lees meer over de activiteiten van ECIO.

Neem voor meer informatie contact met ons op