Veelgestelde vragen – Stage en werk

Een stage kan opgenomen zijn in het onderwijsprogramma van een opleiding. Door middel van de stage behaalt de student bepaalde competenties. Een stage kan daarom niet zomaar geschrapt worden. Studenten die, vanwege belemmeringen door bijvoorbeeld een functiebeperking, geen reguliere stage kunnen doen of helemaal geen stage kunnen lopen, kunnen via de examencommissie een aanpassing/alternatief aanvragen waarmee ze dezelfde competenties kunnen en moeten verwerven en aantonen. De studentendecaan kan begeleiden bij deze aanvraag. De examencommissie beslist uiteindelijk over de aanvraag. Hierbij is het van belang dat de kwaliteit geborgd blijft, de aanpassing doeltreffend is en geen onevenredige belasting vormt voor de instelling.

Het is niet verplicht om een functiebeperking te melden. In veel gevallen is het voor studenten wel verstandig om hun beperking te melden. De student kan dan, eventueel met begeleiding van een stagebegeleider, uitleggen wat zijn beperking inhoudt en welke belemmeringen hij tijdens de stage kan ondervinden.

Ook tijdens de sollicitatieprocedure is het niet verplicht om melding te maken van een functiebeperking. Het is een optie om dit pas later in de procedure alsnog te doen: bijvoorbeeld niet in de brief, maar wel in het eerste of tweede gesprek.

Als een student niet in staat is om het voorgeschreven aantal stage-uren per week te werken, kunnen minder uren per week werken en stage over een langere periode een oplossing bieden. Ook valt te denken aan minder stage-uren met daarnaast een alternatieve opdracht. Uitgangspunt daarbij moet het leerdoel van de stage zijn en de te verwerven competenties; kan het ook in kortere tijd en/of gedeeltelijk in een ander vorm?

Het UWV kan aanpassingen verstrekken of vergoeden. De werkgever kan een vergoeding aanvragen bij het UWV voor gemaakte aanpassingen op de werkplek of bedrijf. Ook kan de werknemer/stagiair zelf voorzieningen aanvragen bij het UWV. Het is belangrijk om geruime tijd voor aanvang van de stage of werk contact op te nemen met de betrokken instanties voor het aanvragen van voorzieningen. Ook is het verstandig niet eerst zelf hulpmiddelen aan te schaffen, maar eerst een aanvraag in te dienen. Het UWV vergoed namelijk niet alles, en schaft sommige hulpmiddelen zelf aan.

Omdat de stage onderdeel is van het onderwijsprogramma, moet de hogeschool of universiteit een stageplaats faciliteren. Vaak gebeurt dit pas nadat de student eerst zelf heeft gezocht naar een stageplaats en op initiatief van de student.

Dat hangt af van welke Wajong er sprake is. Als er sprake is van de Wajong studieregeling mag de student betaald stage lopen (of werken), maar kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering. Verdient de student meer dan 25% van het minimum(jeugd)loon? Dan heeft dit gevolgen voor de uitkering. Studenten met een Wajong uitkering moet hun inkomsten altijd doorgeven aan het UWV.

Het UWV, re-integratiebureaus en bemiddelingsbureaus kunnen afgestudeerde studenten met een functiebeperking helpen bij het vinden van werk. ECIO heeft er een aantal op een rijtje gezet. Klik hier voor de lijst.

Wat voor iemand zonder beperking(en) vanzelfsprekend is, is voor een werkzoekende met een beperking een heel ander verhaal. Solliciteren is natuurlijk altijd spannend, maar wanneer je te maken hebt met een arbeidsbeperking kan het nog spannender zijn. Je kunt het gevoel hebben met 1-0 achter te staan.

Soms word je bij voorbaat al niet voor een gesprek uitgenodigd of kom je niet door de eerste ronde vanwege je beperking. Met behulp van een aantal tips proberen we solliciteren makkelijker te maken. Meer informatie over de volgende onderwerpen:

 • Welke baan past bij jouw beperking?
 • Hoe solliciteer je voor de functie?
 • Hoe bereid jouw sollicitatiegesprek voor?

Check de website Onbelemmerdstuderen.nl Hier vind je alle informatie op 1 plek voor zowel mbo- als hoger onderwijsstudenten met een ondersteuningsvraag, die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg.

Handreikingen

 • Werken met hersenletsel: kaart met waardevolle en praktische tips voor werknemers en werkgevers. (Hersenstichting, 2021)
 • Handreiking / factsheet voor loopbaanbegeleiders uit het onderwijs om studenten met ASS te ondersteunen in de oriëntatie op een vervolgopleiding. (Hogeschool van Amsterdam)
 • Infographic Stage en werk | acht aanbevelingen door en voor studenten met een ondersteuningsvraag.

Inspiratie

 • Onbelemmerdstuderen.nl Alle informatie op 1 plek voor zowel mbo- als hoger onderwijsstudenten met een ondersteuningsvraag, die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg.

Onderzoeken

 • Onderzoek stageproblematiek in het medisch domein (onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn) (mbo en hoger onderwijs) (ECBO en ResearchNed) (2021)
 • Tranzo-onderzoek onder 670 leidinggevenden in alle Nederlandse sectoren over het aannemen van sollicitanten met psychische gezondheidsproblemen. (Tilburg University) (2021)
 • Onderzoek naar arbeidsparticipatie van mensen met een visuele beperking (2020) (Bartiméus Fonds, Vrije Universiteit Amsterdam en Amsterdam Center for Learning Analytics).

Organisaties

Een overzicht van enkele organisaties die mensen met een ondersteuningsvraag in relatie tot stage of werk mogelijk kunnen ondersteunen. ECIO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de onderstaande websites en betrouwbaarheid van de organisaties.

 • at-groep is een kwaliteitsbureau dat mensen met een beperking begeleidt bij het zoeken naar en behouden van een passende werkplek. Daar valt alles onder: van beroepenoriëntatie en het maken van een CV tot acquisitie, nazorg en jobcoaching.
 • Autitalent is een detacheringsbureau voor mensen met autisme. Dat betekent dat je in dienst komt van AutiTalent en wordt ingezet op een project bij een van hun opdrachtgevers.
 • Avary Dennison Stages voor hbo- en universitaire studenten met een beperking.
 • Better Minds At Work ondersteunt bedrijven naar een succesvolle toekomst door middel van advies, training, inspiratiesessies en coaching.
 • Bijzondere Banen adviseert de werkgever over het vinden en aannemen van kandidaten met een beperking. Werkzoekenden kunnen zich er ook inschrijven.
 • Blik op werk is een onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut dat zich inzet voor de kwaliteit van dienstverlening op het gebied van duurzame arbeidsdeelname.
 • CNV Jongeren is een onafhankelijke vakbond voor jonge werknemers in Nederland. Ze zijn er voor de bijbaners, stagiaires, vakantiewerkers, studenten, net-afgestudeerden en young-professionals. CNV Jongeren komt op voor jongerenbelang. Niet alleen op de arbeidsmarkt. Ook op de woningmarkt en in het onderwijs. Met speciale aandacht voor jonge mensen in een kwetsbare positie.
 • Ctalents ondersteunt jong professionals die doof, slechthorend, blind of slechtziend zijn bij het vinden van betaald werk. Zij zijn een schakel tussen werkgevers en werkzoekenden met zintuiglijke uitdaging.
 • De Normaalste zaak is een netwerk van MKB-ondernemers en grote werkgevers die samen aan een inclusieve arbeidsmarkt bouwen.
 • DelfTalent verzorgt werving- en selectietrajecten en ondersteunt werkgevers die mensen met een beperking in dienst willen nemen op MBO, HBO en universitair niveau.
 • Emma at Work is een non-profit arbeidsbemiddelaar voor jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke beperking en bemiddelt deze jongeren naar een vakantiebaan, bijbaan of vaste werkplek.
 • Groeistation helpt organisaties en individuen hun leervermogen te ontwikkelen en de algehele mindset een positieve draai te geven.
 • Kompels in Kracht biedt ondersteuning om de talenten van mensen te versterken en te werken aan een Strength-Based cultuur. Ze werken met individuen en teams om ze te helpen hun sterke punten structureler in te zetten en te werken aan groei.
 • Onbegrensd Talent adviseert en ondersteunt werkgevers bij het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onbegrensd Talent focust zich op de vraag vanuit bedrijven en begeleidt zowel kandidaten als werkgevers intensief te tijdens het werk.
 • Onbeperkt aan de slag voor werkgevers is het lastig om geschikte werknemers met een arbeidsbeperking te vinden. Onbeperkt aan de Slag creëert voor werkgevers en werkzoekenden in hun arbeidsmarktregio een virtuele omgeving waarop ze elkaar kunnen vinden. Daarnaast wordt in diverse regio’s regelmatig een ‘meet&greet’ georganiseerd om elkaar echt te ontmoeten.
 • Onbeperkt Succes wil via een actieve, servicegerichte en persoonlijke aanpak hoogopgeleide en extra gemotiveerde arbeidskrachten en werkgevers bij elkaar brengen.
 • Maatschappelijke DienstTijd Loopbaankansen: een MDT-project voor loopbaankansen op school, stage en werk. ECIO werkt hierbij samen met Incluvisie, Regioplan en Loopbaangroep. Het project is mogelijk gemaakt door ZonMw.
 • REA College Nederland biedt ondersteuning in het beroepsonderwijs en individuele begeleiding op het ROC bij het zoeken en volgen van een passende opleiding en het vinden van een baan.
 • Realisten Academie 2.0: is een initiatief van CNV Jongeren. Een MDT-project, mogelijk gemaakt door ZonMw, om inclusie van jongeren met een beperking op de arbeidsmarkt te bevorderen. Onder begeleiding gaan zij, met de eigen talenten en beperkingen aan de slag met het vinden van kansen op de arbeidsmarkt. ECIO, Onbeperkt aan de Slag, Stichting Alexander i.s.m. Emma at Work werken als partner in het project samen.
 • Refrisk begeleidt mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking naar, op en rondom een werkplek.
 • SWOM, Stichting SWOM begeleidt Young Professionals met een arbeidsbeperking bij het vinden van een volwaardige functie, passend bij jouw talenten en kwaliteiten.
 • Team inclusief Rijksoverheid adviseert en begeleidt organisaties met verschillende diensten ter bevordering van diversiteit en inclusie op de werkvloer.
 • USG Restart begeleidt mensen om mensen (weer) volwaardig aan het arbeidsproces te laten deelnemen door middel van onder andere outplacement en jobcoaching.
 • vacat.nl is een online vacaturesite waar je kan zoeken naar vacatures voor mensen met een Wajong-uitkering.
 • Wij zijn de oplossing is een initiatief van werkgevers om de kans op werk voor mensen met een beperking te vergroten.