Veelgestelde vragen – Functiebeperkingen

Onder een functiebeperking en chronische ziekte verstaan we elke lichamelijke, zintuiglijke of ander functiestoornis die de studievoortgang vertraagt. Dit kunnen visuele, auditieve en motorische handicaps zijn, stoornissen in taal (dyslexie), rekenen (dyscalculie), informatieverwerking (autisme), aandacht (AD(H)D, spraak, uithoudingsvermogen, geheugen/concentratievermogen en orgaanfuncties, maar ook fobieën, depressies, epilepsie, reuma, M.E., chronische RSI en zware migraine (Bron: Ministerie OCW 2010). ECIO concentreert zich op de belemmeringen in het studieproces die veroorzaakt worden door de functiebeperking.

3 op de 10 studenten in het hoger onderwijs heeft een functiebeperking. 10% van de studenten wordt tijdens de studie belemmerd door een functiebeperking. Dit heeft te maken met de aard van de belemmeringen. Sommige belemmeringen hebben meer impact op de studie dan andere. Daarnaast zijn bepaalde aanpassingen gemakkelijker te regelen.

Dit verschilt per studie en per student. Als de student veel belemmeringen heeft bij dingen die juist gevraagd worden in de opleidingscompetenties, moeite heeft met de gekozen onderwijsvormen of het gebouw en/of literatuur voor hem ontoegankelijk zijn, kan een, op het eerste gezicht, weinig ernstige beperking toch heel belemmerend zijn. Onzichtbare beperkingen zoals bijvoorbeeld chronische ziekten, autisme, dyslexie en AD(H)D kunnen meer problemen in de studievoortgang geven dan zichtbare beperkingen zoals een ernstige motorische handicap.

Het woord ‘functiebeperking’ is een synoniem van het woord ‘handicap’. Toch rekenen veel studenten met een beperking zich niet bij deze groep (bijvoorbeeld veel studenten met dyslexie, ADHD of een chronische ziekte). Daarom gebruiken we het neutralere woord ‘functiebeperking’. Dit is niet een medisch geclassificeerde term. Het gaat ECIO namelijk niet zozeer om het juist geclassificeerde woord voor beperking/handicap/stoornis, maar om de belemmeringen die studenten ervaren en hoe deze kunnen worden opgelost.

Jazeker. ECIO heeft brochures over studeren met autisme, dyslexie,  psychische beperkingen en dyscalculie. Daarnaast zijn er papers geschreven over studeren met autisme en studeren met AD(H)D. Kijk hiervoor bij onze publicaties.

Check de website mbotoegankelijk. Hier vind je als (aankomend) mbo’er met een functiebeperking of ondersteuningsvraag antwoord op je vraag en inzicht in de beschikbare voorzieningen, aanpassingen en regelingen voor jouw specifieke ondersteuningsvraag.