Veelgestelde vragen – Digitale toegankelijkheid van het onderwijs

Digitale toegankelijkheid betekent toegankelijkheid van digitale informatie en diensten. Websites, digitale leeromgevingen en studie-informatiesystemen uit het hoger onderwijs vallen hieronder. Deze zijn digitaal toegankelijk als personen met een functiebeperking ze even effectief kunnen gebruiken als personen zonder functiebeperking. Bij functiebeperkingen gaat het overigens niet alleen om visuele of motorische beperkingen, waardoor het lastig is om een computer te bedienen, maar ook om cognitieve en psychische beperkingen (bijvoorbeeld autisme, ADHD of faalangst) waardoor het lastiger om de inhoud van een website te begrijpen.

Webrichtlijnen zijn een, door de overheid vastgestelde, set van richtlijnen waaraan digitale informatie en diensten moeten voldoen om zichzelf digitaal toegankelijk te mogen noemen. De webrichtlijnen zijn verdeeld in drie niveaus: A, AA en AAA en gebaseerd op de internationale toegankelijkheidsstandaarden van de W3C WCAG-normen. De richtlijnen hebben te maken met de ontwikkeling, het ontwerp, de bouw, de vormgeving, de inhoud en het onderhoud van digitale informatie.

Overheidswebsites zijn verplicht om te voldoen aan de webrichtlijnen. Omdat zij een publieke functie vervullen moeten zij toegankelijk zijn voor iedereen met een beperking. Hieronder vallen ook Nederlanders die Nederlands als tweede taal hebben en mensen met een verstandelijke handicap.
Hogescholen en universiteiten zijn verplicht toegankelijk en studeerbaar onderwijs aan te bieden, ook voor studenten met een functiebeperking. Sinds 1 januari 2011 is dit opgenomen in de accreditatie. Deze baseert zich bij het doen van de instellingstoets op het rapport ‘Meer Mogelijk Maken’. Hierin staat, onder andere, dat websites in het hoger onderwijs uiteindelijk moeten gaan voldoen aan de webrichtlijnen. Digitale leeromgevingen en student-informatiesystemen moeten uiteindelijk voldoen aan de WCAG-norm.

Belangrijk: houdt bij de aanbesteding van een nieuwe website, ELO of studie-informatiesysteem rekening met digitale toegankelijkheid. Neem dit op in de voorwaarden van de aanbesteding. Stichting Accessibility of ECIO kunnen helpen bij de formulering. Door een partner te kiezen met verstand van digitale toegankelijkheid, heb je extra technische steun. Het is veel gemakkelijker om een toegankelijke website te bouwen, dan een bestaande website aan te passen zodat deze toegankelijk wordt. Een lijst van toegankelijke bouwers is te vinden op: www.accessibility.nl/inspecties/toegankelijke-bouwers
Daarnaast zijn er verschillende organisaties die trainingen en advies geven op het gebied van digitale toegankelijkheid:

10% van de studenten geeft in de NSE aan last te hebben van een functiebeperking die hen belemmert tijdens de studie. Bijna de helft hiervan heeft dyslexie, een beperking die veel belemmeringen kan opleveren bij het gebruik van ontoegankelijke digitale diensten. Daarnaast levert een toegankelijke website ook veel op voor studenten die Nederlands als tweede taal spreken of weinig gebruik maken van een computer.
Omdat de verbetering van digitale toegankelijkheid veel oplevert voor de gebruiksvriendelijkheid en de vindbaarheid van digitale informatie, hebben ook studenten zonder functiebeperking voordeel van de verbeterde toegankelijkheid.

Uit onderzoek uit 2010 (De toegankelijkheid van het hoger onderwijs, Stichting Accessibility) blijkt dat toentertijd nog geen van de websites in het hoger onderwijs aan het laagste toegankelijkheidsniveau voldeed. Inmiddels zijn er een aantal hogescholen en universiteiten die hun digitale toegankelijkheid verbeteren en voldoen aan het waarmerk drempelvrij (vergelijkbaar met webrichtlijnen niveau A).
De digitale toegankelijkheid van elektronische leeromgevingen is in hetzelfde onderzoek beoordeeld. Geen van de ELO’s voldeed aan de richtlijnen. Een aantal hogescholen en universiteiten startten in 2012 een project om de toegankelijkheid van hun ELO te verbeteren. Dit is een ingewikkelder probleem, omdat er zoveel mensen content leveren voor een digitale leeromgeving.

Check de website mbotoegankelijk. Hier vind je als (aankomend) mbo’er met een functiebeperking of ondersteuningsvraag antwoord op je vraag en inzicht in de beschikbare voorzieningen, aanpassingen en regelingen voor jouw specifieke ondersteuningsvraag.