Veelgestelde vragen – Begeleiding van studenten

Extra individuele begeleiding die de opleiding niet kan bieden moet de student zelf betalen. Beschikt de student (nog) over een Persoonsgebonden Budget (PGB) dan kan hij/zij daarmee soms extra begeleiding zelf bekostigen mits deze niet onderwijsinhoudelijk van aard is. De nadruk moet dan liggen op het aanleren van vaardigheden zoals het plannen en organiseren van de studie en het communiceren met docenten en medestudenten.

Studenten die als gevolg van hun beperking extra ondersteuning nodig hebben, kunnen bij sommige instellingen worden gekoppeld aan een medestudent (studiemaatje, studentcoach of buddy). Vaak is dit een ouderejaarsstudent van dezelfde opleiding, die soms zelf weer wordt ondersteund door een studentenpsycholoog bij het begeleiden van de student.

Het maatje helpt bijvoorbeeld met het wegwijs worden binnen de instelling of bij het maken en uitvoeren van een planning. Daarnaast kan de student op een laagdrempelige manier met zijn of haar vragen terecht.

Voorbeelden:

Voor meer informatie en voorbeelden ga naar de het kopje ‘Studentenparticipatie‘ van onze website.

De student is zelf een belangrijke informatiebron en ervaringsdeskundige. Vraag daarom eerst hoe de student het voorliggende onderwijs gedaan heeft. Welke voorzieningen en hulp had hij/zij daar?

De ambulante dienst van de mytylschool zal daarnaast goed advies kunnen geven vanuit hun ervaring met het begeleiden van studenten met spasmes en epilepsie in het reguliere onderwijs. Kijk daarnaast of binnen de hogeschool of universiteit een ervaringsdeskundige aanwezig is.

Studenten die vanwege hun handicap of chronische ziekte op de universiteit of hogeschool hulp nodig hebben bij persoonlijke verzorging, zoals toiletgebruik of eten, kunnen vanaf 1 januari 2015 terecht bij hun zorgverzekering.

Nee, ecio biedt zelf geen groepsonderzoeken aan. Het IWAL voert nog wel groepsonderzoeken uit. Voor meer informatie en tarieven, zie de website van het IWAL.

Check de website mbotoegankelijk. Hier vind je als (aankomend) mbo’er met een functiebeperking of ondersteuningsvraag antwoord op je vraag en inzicht in de beschikbare voorzieningen, aanpassingen en regelingen voor jouw specifieke ondersteuningsvraag.