Universal Design for Learning (UDL)

Onderwijsontwerp met diversiteit als uitgangspunt

Toegankelijk inclusief onderwijs met Universal Design for Learning (UDL), waarbij je de diversiteit als uitgangspunt neemt. Een onderwijsontwerp dat rekeninghoudt met de verschillende leerstijlen, talenten en mogelijke belemmeringen. Zo creëer je onderwijs waarbij ruimte is voor elk studerend talent. Met minder ad-hoc aanpassingen, minder kosten en meer studiesucces voor alle studenten.

Drie principes van toepassing UDL

In het toepassen van Universal Design for Learning staan drie principes centraal.

  1. Het aanbieden van informatie op verschillende manieren.
  2. Het controleren van voortgang op flexibele wijze.
  3. Het vergroten van betrokkenheid via verschillende strategieën.

De voorbeelden hieronder laten zien hoe deze principes toegepast kunnen worden.

  • Op de Universiteit van Hawai’i in de Verenigde Staten bieden docenten naast teksten met informatie ook audio opnames, inclusief transcripten, en video’s met ondertiteling aan. Hierdoor kunnen de studenten kiezen hoe zij informatie tot zich nemen.
  • De Bristol Community College in de Verenigde Staten zorgt voor flexibele toetsing door bij een aantal vakken studenten het volgende eindtentamen te geven: “Gebruik jouw leerstijl om te laten zien welke drie dingen je van dit vak hebt geleerd. Voorbeelden zijn: een essay, een poster, een video.” Om docenten richtlijnen te geven voor het beoordelen van de opdrachten is er een rubriek opgesteld. Deze rubriek wordt op voorhand met de studenten gedeeld zodat zij hier nog vragen over kunnen stellen.
  • Om studenten betrokken te houden bij de stof en het vak kan er tussentijdse feedback worden gegeven. Daarnaast kunnen studenten elkaar ook feedback geven. Deze methode wordt toegepast op de Howest hogeschool in Vlaanderen.

UDL: Verschil is de norm

Terugblik webinar met praktische handvatten voor herontwerp van onderwijs met UDL rondom inclusie en diversiteit, gericht op studeren met een handicap. (Sietske Vissers, RUG)

Diversiteit is de norm, de standaardstudent bestaat niet. Hoe ontwerp je het onderwijs zodanig dat je tegemoet komt aan deze diversiteit? ECIO liet filmmaakster Marleen Buwalda hierover in 2015 een documentaire maken.

FAQ’s over UDL

Een vertaling van de FAQ (veelgestelde vragen) op de website van CAST (Center for Applied Special Technology)

UDL voor docenten

Hoe kunnen docenten het onderwijs zo inrichten, dat ze tegemoet komen aan de verschillende talenten en leerbehoeften van hun leerlingen?

Gerelateerde items

Terugblik studiemiddag: Ontwerpen inclusieve(re) leerroutes met UDL

Universal Design for Learning | Hoe diversiteit van studenten de onderwijsnorm bepaalt