Universal Design for Learning

Toegankelijk inclusief hoger onderwijs door bij de ontwikkeling van onderwijs rekening te houden met verschillen in leerstijlen, talenten en mogelijke belemmeringen zodat er ruimte is voor elk studerend talent. Dat is het idee achter Universal Design for Learning (UDL).

Documentaire UDL: Verschil is de norm

Diversiteit is de norm, de standaardstudent bestaat niet. Hoe ontwerp je het onderwijs zodanig dat je tegemoet komt aan deze diversiteit? ECIO liet filmmaakster Marleen Buwalda hierover een documentaire maken.

FAQ’s over UDL

Een vertaling van de FAQ (veelgestelde vragen) op de website van CAST (Center for Applied Special Technology)

Ervaringen met UDL

Dr. Francis Smith, werkzaam aan de George Washington University, heeft veel ervaring met het implementeren van UDL binnen onderwijsinstellingen. Zij deelt haar eigen ervaringen en tips.

UDL voor docenten

Hoe kunnen docenten het onderwijs zo inrichten, dat ze tegemoet komen aan de verschillende talenten en leerbehoeften van hun leerlingen?