StepChange | een aanpak voor studentenwelzijn

Stepchangemodel studentenwelzijn met de vier facetten: learn, work, support en live

01 december 2020

De mentale gezondheid staat onder druk. Stress, mentale werkdruk en psychisch gerelateerde klachten van studenten en medewerkers nemen toe, zeker nu ten tijde van de coronacrisis. Een gestructureerde aanpak is nodig om studievertraging en –uitval verder te voorkomen en te zorgen voor een prettig en veilig studieklimaat. Hoe kom je tot een instellingsbrede beleid- en visieontwikkeling waarbij de mentale gezondheid centraal staat? Het nieuwe Stepchange-kader ondersteunt daarbij.

Stepchange als inspiratiebron

Met nieuw verkregen inzichten is het Stepchange opnieuw gelanceerd als Stepchange: Mentally Healthy Universities. Een kader voor strategische aanpak voor integraal beleid rondom de mentale gezondheid van studenten en medewerkers. StepChange ondersteunt studenten en medewerkers voor een instellingsbrede aanpak van mentale gezondheid. StepChange zoomt vanuit verschillende aspecten in op studentenwelzijn en draagt bij aan een integrale beleid- en visieontwikkeling en implementatie. De aanpak raakt vier domeinen binnen het onderwijs: leren, werken, begeleiden en leven. Daarbij staan vijf thema’s centraal die een instelling brede aanpak ondersteunen: leiderschap, coproductie, informatie, inclusie en onderzoek & innovatie.

Toepassing van StepChange in het onderwijs

Elke hogeschool of universiteit kan StepChange toepassen op de eigen organisatie. Bekijk ook het webinar waarin John de Pury, een van de grondleggers, het StepChange-raamwerk toelicht.

Ontwikkelingsproces van het StepChange-kader

Het StepChange-kader is ontwikkeld door verschillende instellingen in het VK, onder de vlag van Universities UK. ECIO werkt met hen samen om de strategische aanpak breed onder de aandacht te brengen in het Nederlandse onderwijs. StepChange werd eerder gelanceerd als het Engelse ‘bloem-model‘ van de University of Bristol en was toentertijd de inspiratiebron voor het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn hoger onderwijs; het netwerk dat in 2019 werd opgezet en wordt gefaciliteerd door ECIO.

Maatwerk voor beleid en visieontwikkeling studentenwelzijn

ECIO, Expertisecentrum inclusief onderwijs is expert op het gebied van leren zonder belemmering en als partner breed inzetbaar om tot maatwerkoplossingen te komen. We gaan graag met je in gesprek om te kijken wat het beste past bij jouw organisatie.

Gerelateerde items

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?

GeestKracht-scholen doorbreken taboe op psychische klachten in het mbo

Studiekeuze en motivatie | Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho