Intentieverklaring VN-verdrag voor inclusiever onderwijs

Implementeren en borgen doelen VN-verdrag voor een inclusieve onderwijsaanpak

Vlag Verenigde Naties

28 oktober 2021

Wil je aan de slag met het inclusiever maken van je hoger onderwijsinstelling?

Teken dan de intentieverklaring VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. In 2017 is hiervoor de eerste stap gezet. Hoger onderwijsinstellingen, die de intentieverklaring hebben ondertekend, werken met de landelijke werkgroep VN-verdrag samen aan het verder vormgeven van inclusief onderwijs. ECIO faciliteert en ondersteunt de werkgroepleden van de onderwijsinstellingen bij het implementeren en borgen van de doelen van het VN-verdrag.

Doelen werkgroep VN-verdrag

De werkgroep VN-verdrag streeft naar inclusiviteit, met aandacht voor de vier punten:

  1. flexibiliteit in het curriculum
  2. informatievoorziening
  3. internationalisering en de voorbereiding op en overgang naar de arbeidsmarkt.
  4. deskundigheidsbevordering/ toerusten van medewerkers zoals onder andere didactiek en attitude.

De focus ligt daarbij ook op de volgende inclusiethema’s:

  • digitale en fysieke toegankelijkheid
  • studentenparticipatie
  • toegankelijk toetsen en examineren
  • beleid en eigenaarschap.

Met het samen leren, uitwisseling van kennis en goede voorbeelden hebben de werkgroepleden inclusief onderwijs hoog op de agenda binnen de eigen instelling gezet.

Gerelateerde items

Internationale Dag van Mensen met een Beperking | Magazine impact VN-verdrag op hoger onderwijs

Universiteit Twente ondertekent intentieverklaring VN-verdrag

Paper | Implementatie VN-verdrag handicap in het Nederlandse hoger onderwijs

VN-verdrag handicap in Nederland | wat is er de afgelopen 5 jaar bereikt?

De verschillende rollen van het College voor de Rechten van de Mens inzake het VN-verdrag handicap