Een kwestie van kiezen met de FlexScan

Flexscan infographic ecio

01 december 2020

De roep om meer vernieuwing in het (hoger) onderwijs neemt toe. In de zin van meer flexibiliteit, gepersonaliseerd onderwijs, beter inspelen op behoeften en kenmerken van lerenden én het bedrijfsleven. Om het hbo hierbij te ondersteunen hebben CINOP en ECIO, in samenwerking met enkele hogescholen, de FlexScan ontwikkeld.

Hoe breed gedragen de roep om flexibilisering ook is, voor veel onderwijsinstellingen is de vormgeving hiervan nog een lastige opgave. Zeker als bedacht wordt dat de diversiteit binnen de doelgroep studenten en volwassen leerders alsmaar toeneemt. Denk aan sociaal culturele verschillen, reeds opgedane (werk)ervaringen, persoonlijke leerstrategieën, thuissituatie, enzovoort.

De kans om hier succesvol stappen in te zetten is vele malen groter alle betrokkenen een gedeeld beeld hebben over het waarom en wat flexibilisering van onderwijs moet opleveren.

Flexibel onderwijs is onderwijs dat in staat is zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden (diversiteit doelgroep, behoefte werkveld, team en organisatie) en verschillende mogelijkheden biedt in het wat, waar, wanneer, en hoe er geleerd wordt, leidend tot een erkend diploma of certificaat.

Onze definitie van flexibel onderwijs

Flexibiliseren van onderwijs kan voor veel partijen wat opleveren:

Opbrengst
Arbeidsmarkt Meer tevredenheid bedrijfsleven dat: * starters direct in kan zetten * zittende medewerkers efficiënt kan ‘opscholen’
Studenten Hogere tevredenheid studenten, die gemakkelijker kunnen studeren door aanpassing op hun behoeften en mogelijkheden.
Onderwijs Uitval en vertraging vermindert en docenten krijgen meer professionele ruimte.

FlexScan: waar staat uw school?

De FlexScan is ontwikkeld op basis van het onderzoek van de commissie Maatstaf en helpt onderwijsinstellingen te komen tot weloverwogen besluitvorming over flexibilisering van onderwijs. De FlexScan kan op team-, sector- en/of organisatieniveau worden afgenomen en levert (letterlijk) een beeld op van de huidige situatie, ambitie, visie en toekomststrategie rondom het flexibiliseren van het onderwijs.

De scan zoomt in op zeven aspecten:

 • Informatievoorziening & voorlichting
 • Intake
 • Onderwijsleeromgeving
 • Professionals
 • Toetsing & beoordeling
 • Diploma’s & certificaten
 • Bedrijfsvoering

Voorbeeld score:

Op basis van deze aspecten ontstaat een onderbouwd beeld van hoe flexibel uw onderwijs is. Is er sprake van:

 • Standaardprogramma
 • Standaardprogramma + individueel maatwerk
 • Leerarrangement
 • Gepersonaliseerde leerroute

Scenarios flexscan ecio

De FlexScan geeft antwoord op onder meer de volgende vragen:

 • Ambitie: wat is de ambitie van de instelling en de opleiding met betrekking tot flexibel onderwijs?
 • Gezamenlijk beeld over flexibilisering: komt de door docenten, studenten en het werkveld ervaren flexibiliteit overeen met de ambitie van instelling en opleiding?
 • Verkenning van het vervolg: wat is een passende route of vervolgaanpak om het onderwijs meer studeerbaar en flexibel te maken?

Geïnteresseerd in de FlexScan?

De FlexScan is een laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken instrument dat u op team-, sector- en/of organisatieniveau binnen uw schoolorganisatie in kunt zetten. In samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is ook een deeltijd-variant van de FlexScan ontwikkeld rondom de pilots flexibilisering HO.

Gerelateerde items