De beleidsscan

voor het uitvoeren en doorontwikkelen van inclusief onderwijsbeleid

01 december 2020

De beweging naar inclusief onderwijs start nooit bij nul. Iedere onderwijsinstelling houdt zich hier al mee bezig. Maar waar sta je precies? Om te weten waar je naartoe wilt, moet je eerst weten waar je staat. De beleidsscan ondersteunt hierbij. Deze wordt zowel online als offline aangeboden.

  • De beleidsscan geeft inzicht in het ontwikkelingsstadium van het beleid van je opleiding of instelling voor studeren met een ondersteuningsvraag. De uitkomst van de scan helpt om meer inhoud en richting te geven aan de uitvoering en doorontwikkeling van beleid. Het geeft niet alleen een beeld van wat er gebeurt, maar ook van hoe dat ervaren wordt.
  • De beleidsscan geeft input voor gesprek. Waar is eigenaarschap belegd? Wat is de gewenste situatie? En welke visie ligt aan het beleid ten grondslag?
  • De beleidsscan is inmiddels een beproefd middel om verandering gestalte te geven.

Daadwerkelijke verandering

Na de beleidsscan weet je waar je staat en waar je naartoe wilt. Maar hoe kom je daar? Implementatie van beleid binnen een complexe organisatie is niet eenvoudig. Wat is de urgentie? Hoe ontwikkel je een concreet stappenplan? Welke middelen heb je daarvoor nodig en welke competenties? Hoe verbind je de betrokkenen? En als je dan beleid schrijft, hoe zorg je dan voor draagvlak en instemming door bestuurders?

Deze en andere vragen spelen bij iedere instelling die beleid gaat implementeren. ECIO heeft ruime ervaring met het schrijven en uitvoeren van implementatieplannen. Wij kunnen hierbij op verschillende manieren ondersteunen:

  • Op adviesbasis: Onze adviseurs zijn middels een strippenkaartsysteem voor advies op maat in te huren. We helpen bij voortgang, planvorming en organisatorische vraagstukken. We baseren ons advies op onze uitgebreide ervaring met implementatietrajecten bij andere instellingen, uiteraard aangepast aan je eigen situatie.
  • Op interimbasis: Een implementatietraject vraagt veel tijd en expertise. De beste methode is om de kennis van de expert in de organisatie te borgen. Dat kan door één van onze adviseurs voor langere periode in te huren, vaak voor één dag per week. Zodoende wordt de voortgang geborgd en is eigenaarschap belegd.

Met welke vragen hebben we te maken?

Onderwijsorganisaties zijn complex. Studenten hebben recht op consistent beleid en drempelvrij onderwijs. In de beweging naar inclusief onderwijs moet ontzettend veel aan elkaar verbonden worden.

Studeren met een functiebeperking en studentenwelzijn staan op de beleidsagenda’s binnen onderwijsinstellingen, bij studentenbonden en in Den Haag. Dat is een start, maar de vraag is hoe je het beleid verder ontwikkelt, implementeert en borgt. Centrale vragen hierbij zijn:

  •  Wat is de visie van onze onderwijsinstelling op studeren met een functiebeperking en studentenwelzijn?
  •  Waar staat onze onderwijsinstelling en waar willen we naartoe?
  •  Hoe ontwikkelen en implementeren we dit beleid?
  •  Hoe zorgen we voor draagvlak en commitment binnen alle lagen?
  •  Wat vraagt inclusief onderwijs van onze organisatie?

Hoe kan ECIO je verder helpen?

Studentendecanen, studentenpsychologen, docenten en studiebegeleiders in het hoger onderwijs en het mbo hebben het drukker dan ooit. Er is een ontwikkeling gaande van pleisters plakken en brandjes blussen naar preventie en inclusie. Dat vraagt veel van medewerkers en de inrichting van onderwijs, gebouwen en voorzieningen. Wat kan ECIO voor je betekenen? ECIO werkt aan inclusief onderwijs. Met onze expertise geven we gestalte aan de verandering. Maak vrijblijvend een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.

Gerelateerde items