Ondersteuningstools

voor toegankelijk en inclusief onderwijs & studentenwelzijn

Wat is inclusief onderwijs?

Inclusief onderwijs betekent dat alle studenten optimaal kunnen studeren met een opleiding van hun keuze en kunnen doorstromen naar een baan die bij hen past: leren zonder belemmering. Onderwijs waarbij ook studenten met een ondersteuningsvraag de juiste begeleiding en ondersteuning krijgt zodat zij zich succesvol kunnen ontwikkelen en het maximale uit de studietijd kunnen halen.

Tools voor het inrichten van toegankelijk inclusief onderwijs en studentenwelzijn

Sinds het VN-verdrag in Nederland van kracht is, moet elke onderwijsinstelling aan de slag met inclusief onderwijs. ECIO ondersteunt universiteiten, hogescholen en het mbo hierbij op tactisch, strategisch en operationeel niveau met verschillende tools.

  • Beleidsscan | uitvoering en doorontwikkeling inclusiebeleid: ondersteunt je bij het in kaart brengen van de huidige en gewenste situatie rondom beleids(door)ontwikkeling op het gebied van inclusief onderwijs. Het benoemen van eigenaarschap is hierbij een belangrijk startpunt.
  • FlexScan | gedeeld beeld flexibel onderwijs: helpt je te komen tot weloverwogen besluitvorming over flexibilisering van onderwijs. De FlexScan kan op team-, sector- en/of organisatieniveau worden afgenomen en levert (letterlijk) een beeld op van de huidige situatie, ambitie, visie en toekomststrategie rondom het flexibiliseren van het onderwijs.
  • StepChange | beleidsaanpak studentenwelzijn: ondersteunt studenten en medewerkers voor een instellingsbrede aanpak van mentale gezondheid. Een aanpak, waarbij wordt ingezoomd vanuit verschillende aspecten op studentenwelzijn, die bijdraagt aan een integrale beleid- en visieontwikkeling en implementatie.
  • Kompas Studentenwelzijn | gedeeld beeld prioritering: wijst je de weg bij het prioriteren van de belangrijkste aspecten van studentenwelzijn: waar zet je op in en hoever wil je hierin gaan. Een aanpak voor een gedeeld beeld en gezamenlijke taal voor het bevorderen van studentenwelzijn.
  • Studieproces | sleutelmomenten in kaart: wijst je de weg langs alle sleutelmomenten in het studieproces van de student.
  • VN-verdrag | borgen & implementeren: ECIO faciliteert en ondersteunt de werkgroepleden van de onderwijsinstellingen bij het implementeren en borgen van de doelstellingen van het VN-verdrag.
  • CLEAR-model | organiseren van studentenparticipatie: een hulpmiddel om de participatie van studenten zo effectief mogelijk te organiseren.
  • UDL | Universal Design for Learning: een onderwijsontwerp dat rekening houdt met de verschillende leerstijlen, talenten en mogelijke belemmeringen.
  • Onbelemmerdstuderen.nl: alle informatie op 1 plek voor zowel mbo- als hoger onderwijsstudenten met een ondersteuningsvraag, die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg.
  • Ondersteuning bij specifieke hulpvragen: handreikingen, tips en initiatieven voor het ondersteunen van studenten met een functiebeperking of met een ondersteuningsvraag.