Toegankelijkheidsverklaring

Wij streven naar volledig toegankelijke website. Bij de ontwikkeling van deze website is rekening gehouden met de toegankelijkheidseisen.  Momenteel voldoet de website voor 80% aan de toegankelijkheidsrichtlijnen (onderzoek 2020). Verschillende downloads worden geüpdatet en digitaal toegankelijk gemaakt. We werken hierbij samen met ervaringsdeskundigen. De website wordt jaarlijks gecheckt op toegankelijkheid en aanpassingen gedaan.

Ontoegankelijk?

Ervaar je, als webbezoeker, een probleem met de toegankelijkheid van onze website? Neem dan contact met ons op via algemeen@ecio.nl. We zorgen ervoor dat het probleem wordt opgelost, zodat ook voor jou alle informatie toegankelijk is.

Webcontent Nederlands versus Engels

Niet alle Nederlandse content is vertaald naar het Engels. We stellen het zeer op prijs als je aangeeft wat je mist aan Engelstalige informatie. Zo weten we wat we met voorrang voor je kunnen vertalen. Stuur je verzoek naar algemeen@ecio.nl dan pakken we het zo snel mogelijk op.