Oplossingen voor toetsing, digitalisering en infrastructuur

Het waarborgen van de toegankelijkheid van het onderwijs is een wettelijke verplichting voor de instellingen. Bij ‘toegankelijkheid’ valt te denken aan lokalen, collegezalen, kantines en practicumruimtes, maar ook aan digitale toegankelijkheid zoals websites en blackboard. Daarnaast kan toegankelijk ook breder worden opgevat: denk flexibel en inclusief onderwijs.

Onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen. Dat staat in de wet. Maar wat houdt dat eigenlijk in? Wanneer spreken we van toegankelijk onderwijs? En hoe organiseer je dat?

Iedereen profiteert

Voor studenten met een ondersteuningsvraag is het extra belangrijk dat er aandacht is voor toegankelijk onderwijs. Denk aan toegankelijke toetsen en examens, digitale (leer)omgevingen en een toegankelijke fysieke omgeving. Hetzelfde geldt voor medewerkers met een beperking. Laten we eerlijk zijn: iedereen profiteert ervan wanneer het onderwijs toegankelijk is ingericht.

Lees meer over:

Binnen het mogelijke is verrassend weinig onmogelijk. Zo lang de toetsing maar valide is, zo lang die betrouwbaar is, zo lang die transparant is en ook bijdraagt aan het leerproces van de studenten.

Paul Zevenbergen, NVAO

Wettelijke verplichting

Het werken aan de toegankelijkheid van het mbo en hoger onderwijs en het waarborgen hiervan is een wettelijke verplichting van onderwijsinstellingen in het kader van de Wet Gelijke Behandeling, Wet Hoger Onderwijs en Wetenschap en het VN-Verdrag inzake personen met een handicap. Hoe kan je hieraan werken en wat zijn de effecten?

Samen werken aan toegankelijkheid

Kies voor een samenwerking met ECIO. Wij zijn de samenwerkingspartner om in kaart te brengen wat de huidige stand van zaken is als het gaat om toegankelijk onderwijs en wat de gewenste situatie is. Samen met onderwijsinstellingen zetten we stappen richting bijvoorbeeld toegankelijk toetsen en examineren, toegankelijke digitale (leer)omgevingen en infrastructuur. Je kunt bouwen op onze expertise en ervaring, we faciliteren diverse netwerken en werkgroepen en we werken samen met andere experts zoals Stichting Accessibility.

Lees meer over de effecten van passend onderwijs voor het hoger onderwijs.

Meer weten

Wil je de toegankelijkheid van onderwijs verbeteren? Heb je interesse in oplossingen voor de toegankelijkheid van toetsen en examens, digitalisering en de infrastructuur? Neem dan contact op met Elke van Doorn of Marjolein Büscher-Touwen.

Gerelateerde items

VN-Proof onderwijs | Wat moet je als professional in het onderwijs weten?

Campagne | ervaar je een studiebelemmering? Check je mogelijkheden op mbotoegankelijk.nl