Studentenparticipatie | niets over ons, zonder ons

Studenten zitten vaak vol goede ideeën hoe het anders of beter kan op hun onderwijsinstelling. Zoals je weet hebben onderwijsinstellingen er belang bij om de behoefte van de student te vertalen in onderwijsbeleid. Hierdoor sluit het beleid beter aan bij wensen en verwachtingen. Studenten met een ondersteuningsbehoefte nemen hier een bijzondere plaats in.

Het VN-verdrag inzake personen met een handicap verplicht onderwijsinstellingen om actieve inclusie te bevorderen. Het motto ‘niets over ons, zonder ons’ is hierin leidend. Studenten met een functiebeperking moeten dus actief betrokken zijn bij beleidsvorming. Dit kan bij onderwijsinstellingen en studenten de volgende vragen oproepen:

  • Welke voordelen heeft studentenparticipatie voor onze onderwijsinstelling?
  • Hoe geeft onze organisatie actief vorm aan studentenparticipatie?
  • Wat is nodig om studenten met een ondersteuningsvraag toegankelijk onderwijs te laten volgen?
  • Wat betekent ‘niets over ons, zonder ons’ voor onze organisatie?

Duurzaam beleid

Het start met het in kaart brengen van de behoefte van de student met een ondersteuningsvraag. We ondersteunen en adviseren daarbij en we vertalen dit in onderwijsbeleid. Daarnaast hebben onze adviseurs ervaring met het inbedden van studentenparticipatie in de onderwijsinstelling, door bijvoorbeeld het oprichten en ondersteunen van studentenplatforms. Op die manier werken we samen aan duurzaam beleid.

Maatwerk staat centraal

Gebruikmaken van de ervaringsdeskundigheid van de studenten, door hen bijvoorbeeld een podium te geven bij trainingen, workshops en symposia, is belangrijk. Het opzetten van peer-to-peer coaching en buddytrajecten draagt bij aan het bieden van laagdrempelige ondersteuning van studenten onderling. Ook hier kunnen we je mee van dienst zijn. Wij verkennen graag samen de mogelijkheden.

Studentenplatforms voor studenten met een ondersteuningsvraag

Staat het studentenplatform van je onderwijsinstelling er nog niet bij? Laat het ons weten via algemeen@ecio.nl.

Actief contact

Als netwerkorganisatie onderhouden wij actief contact met diverse studentenvertegenwoordigers zoals bijvoorbeeld het ISO, de LSVb, JongPit en Ieder(in). Hierdoor blijven wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en zijn wij in staat om kennis, ervaring en trends krachtig te bundelen.

Online community voor ervaringsdeskundige studenten

Onder het motto ‘je staat er niet alleen voor’ lanceerde ECIO een online community. Een platform waar studenten met een functiebeperking of ondersteuningsvraag tips, ervaringen en activiteiten met elkaar kunnen delen. Deze besloten LinkedIn groep is ook bedoeld voor studentenplatforms, voor en door studenten met een functiebeperking binnen de hogeschool of universiteit. ECIO zal  in de community tevens oproepen plaatsen voor studenten voor het delen van hun ervaringen. Zo krijg je als ervaringsdeskundige de kans om ook jouw inbreng te geven tijdens een van de activiteiten die ECIO voor professionals organiseert.