Duurzaam naar werk

Studenten met een ondersteuningsvraag lopen helaas nog tegen de nodige belemmeringen aan bij stages en bij de voorbereiding en overgang naar de arbeidsmarkt. Wil je aan de slag met het verkleinen van het gat tussen onderwijs en arbeidsmarkt? Wil je bijdragen aan duurzame inzetbaarheid? ECIO ondersteunt onderwijsprofessionals, organisaties, (lokale)overheden en NGO’s op verschillende manieren bij duurzame inzetbaarheid van studenten met een ondersteuningsvraag. Bijvoorbeeld met projectactiviteiten, bijeenkomsten, onderzoek, brochures, artikelen en opiniestukken. ECIO werkt daarbij samen met verschillende arbeidsmarktpartijen om duurzame inzetbaarheid mogelijk te maken.

Ervaring en expertise

Bij het werken aan oplossingen die helpen bij het uitvoeren van (je) taken en verantwoordelijkheden, kun je gebruikmaken van ons advies en ondersteuning. Als je kiest voor impact, dan bouw je op onze ervaring en pluk je de vruchten van onze expertise.

Verbindende rol

ECIO stimuleert bewustwording en agendering binnen je organisatie en kan een verbindende rol richting andere stakeholders vervullen. Wij hebben een groot netwerk van onder andere onderwijsinstellingen, gemeentes, werkgevers en belangenbehartigers van studenten. Met je aandacht en betrokkenheid kunnen we veel vooruitgang boeken.

Wil je weten hoe je het gat verkleint tussen onderwijs en arbeidsmarkt?

Enkele activiteiten en initiatieven uitgelicht:

Handreikingen

 • Brochure Duurzaam naar werk! met concrete tips voor gemeenten over toeleiding van hoger opgeleide werkzoekenden met een functiebeperking naar de arbeidsmarkt.
 • Handreiking: 10 tips om werkstress aan te pakken (MIND)
 • Journal voor onderwijsinstellingen, werkgevers, gemeenten, ministeries en studenten met een handicap over de noodzaak van diepgaand onderzoek rondom de gap van ho-studenten met een functiebeperking naar de arbeidsmarkt.
 • Kennisdocument Dentank Coronacrisis: Neem iedereen mee: Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt
 • No-Riskpolis voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.
 • Notitie: aansluiting onderwijs naar arbeidsmarkt van hogeropgeleide jongeren met een beperking.
 • Pleidooi ‘Mind the gap’: voor landelijke en regionale afspraken over meer samenwerking tussen onderwijsinstellingen, gemeenten en werkgevers om te voorkomen dat hoger opgeleide jongeren met een beperking werkloos worden en/of blijven.
 • Praatplaat en leidraad voor soepele overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt, een regionale ketenaanpak.
 • Philips biedt met het Werkgelegenheidsplan (WGP)  perspectief voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gemiddeld 70% van de deelnemers stroomt na afloop door naar een betaalde baan. Lees meer over de impact van het WGP in het jaarverslag 2020.
 • De belemmeringen van de overstap van onderwijs naar arbeidsmarkt: kijk voorbij de beperking! Bekijk het interview met Johan Weishaupt op YouTube.

Evenementen (terugblik)

Wil je een bijeenkomst bijwonen rondom inclusieve verbindingen tussen het hoger onderwijs en kennisintensieve werkgevers? Check de agenda op bijeenkomsten ‘Van de Sprong een Brug maken’.

 • Symposium ‘Duurzame arbeidsparticipatie’ Trends, bewustwording, Nederlandse ‘systeemfouten’ en (gedeeld) probleem-eigenaarschap stonden als thema centraal. (november 2020)
 • Werktafel voor versnelde inclusie: een samenwerking met werkgevers, vertegenwoordigers van gemeenten, onderwijspartijen en kennisorganisaties voor het versnellen van inclusie van studenten+ met geschikte en duurzame werkplekken. (februari 2020)

Initiatieven

 • Transitieroute hbo-studenten met een ondersteuningsvraag van start! Een werkzame aanpak voor begeleiding van opleiding naar werk. Met het project slaan verschillende hbo-instellingen, JongPIT, KBA Nijmegen en ECIO de handen ineen om, met de aanpak van knelpunten, een inclusieve uitstroom van onderwijs naar arbeidsmarkt te realiseren. (12 mei 2021).
 • Een brug van onderwijs naar arbeidsmarkt: samenwerking met adviesbureau Berenschot, De Nederlandsche Bank, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, SOLGU en kennisintensieve werkgevers voor ondersteuning van studenten met een beperking voor sprong naar arbeidsmarkt.
 • Maatschappelijke DienstTijd Loopbaankansen: een MDT-project voor loopbaankansen op school, stage en werk. ECIO werkt hierbij samen met Incluvisie, Regioplan en Loopbaangroep. Het project is mogelijk gemaakt door ZonMw.
 • Realisten Academie 2.0: een MDT-project om inclusie van jongeren met een beperking op de arbeidsmarkt te bevorderen. ECIO werkt hierbij samen met Onbeperkt aan de Slag, Stichting Alexander en CNV Jongeren i.s.m. Emma at Work. Het project is mogelijk gemaakt door ZonMw.
 • Regionale aanpak voor arbeidsparticipatie kwetsbare hbo-jongerenDwarsverbinden in de regio: een samenwerking met verschillende onderwijsinstellingen, gemeenten, UWV en werkbedrijven (Friesland/Tilburg) gericht op studentenwelzijn, met focus op knelpunten die in de overgang tussen onderwijs-zorg en onderwijs-arbeidsmarkt.
 • Quickscan WerkLab Rijk van Nijmegen: een samenwerking met onderwijsinstellingen, Werkbedrijf, UVW, bedrijven en instellingen voor een betere overgang naar de arbeidsmarkt voor studenten+. (februari 2020)
 • Oproep aan gemeenten: juist bij moeilijke doelgroep is arbeidsdeskundige onmisbaar: gemeenten maken nog te weinig gebruik van arbeidsdeskundige expertise (persbericht NvVA: 23 april 2021).
 • Oproep aan gemeenten: inzet individuele studietoeslag voor kwetsbare studenten. (juni 2020).
 • Briefing Tweede Kamer over knelpunten bij overgang van onderwijs (mbo/ho) naar de arbeidsmarkt. (april 2019)

Ondersteuningsmaterialen

 • SpeakSee een spraakherkenningssysteem die de arbeidsparticipatie van werknemers met een auditieve beperking (online) ondersteunt.

Handreikingen

 • Werken met hersenletsel: kaart met waardevolle en praktische tips voor werknemers en werkgevers. (Hersenstichting, 2021)
 • Handreiking / factsheet voor loopbaanbegeleiders uit het onderwijs om studenten met ASS te ondersteunen in de oriëntatie op een vervolgopleiding. (Hogeschool van Amsterdam)
 • Infographic Stage en werk | acht aanbevelingen door en voor studenten met een ondersteuningsvraag.

Inspiratie

 • Onbelemmerdstuderen.nl Alle informatie op 1 plek voor zowel mbo- als hoger onderwijsstudenten met een ondersteuningsvraag, die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg.

Onderzoeken

 • Onderzoek stageproblematiek in het medisch domein (onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn) (mbo en hoger onderwijs) (ECBO en ResearchNed) (2021)
 • Tranzo-onderzoek onder 670 leidinggevenden in alle Nederlandse sectoren over het aannemen van sollicitanten met psychische gezondheidsproblemen. (Tilburg University) (2021)
 • Onderzoek naar arbeidsparticipatie van mensen met een visuele beperking (2020) (Bartiméus Fonds, Vrije Universiteit Amsterdam en Amsterdam Center for Learning Analytics).

Organisaties

Een overzicht van enkele organisaties die mensen met een ondersteuningsvraag in relatie tot stage of werk mogelijk kunnen ondersteunen. ECIO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de onderstaande websites en betrouwbaarheid van de organisaties.

 • at-groep is een kwaliteitsbureau dat mensen met een beperking begeleidt bij het zoeken naar en behouden van een passende werkplek. Daar valt alles onder: van beroepenoriëntatie en het maken van een CV tot acquisitie, nazorg en jobcoaching.
 • Autitalent is een detacheringsbureau voor mensen met autisme. Dat betekent dat je in dienst komt van AutiTalent en wordt ingezet op een project bij een van hun opdrachtgevers.
 • Avary Dennison Stages voor hbo- en universitaire studenten met een beperking.
 • Better Minds At Work ondersteunt bedrijven naar een succesvolle toekomst door middel van advies, training, inspiratiesessies en coaching.
 • Bijzondere Banen adviseert de werkgever over het vinden en aannemen van kandidaten met een beperking. Werkzoekenden kunnen zich er ook inschrijven.
 • Blik op werk is een onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut dat zich inzet voor de kwaliteit van dienstverlening op het gebied van duurzame arbeidsdeelname.
 • CNV Jongeren is een onafhankelijke vakbond voor jonge werknemers in Nederland. Ze zijn er voor de bijbaners, stagiaires, vakantiewerkers, studenten, net-afgestudeerden en young-professionals. CNV Jongeren komt op voor jongerenbelang. Niet alleen op de arbeidsmarkt. Ook op de woningmarkt en in het onderwijs. Met speciale aandacht voor jonge mensen in een kwetsbare positie.
 • Ctalents ondersteunt jong professionals die doof, slechthorend, blind of slechtziend zijn bij het vinden van betaald werk. Zij zijn een schakel tussen werkgevers en werkzoekenden met zintuiglijke uitdaging.
 • De Normaalste zaak is een netwerk van MKB-ondernemers en grote werkgevers die samen aan een inclusieve arbeidsmarkt bouwen.
 • DelfTalent verzorgt werving- en selectietrajecten en ondersteunt werkgevers die mensen met een beperking in dienst willen nemen op MBO, HBO en universitair niveau.
 • Emma at Work is een non-profit arbeidsbemiddelaar voor jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke beperking en bemiddelt deze jongeren naar een vakantiebaan, bijbaan of vaste werkplek.
 • Groeistation helpt organisaties en individuen hun leervermogen te ontwikkelen en de algehele mindset een positieve draai te geven.
 • Kompels in Kracht biedt ondersteuning om de talenten van mensen te versterken en te werken aan een Strength-Based cultuur. Ze werken met individuen en teams om ze te helpen hun sterke punten structureler in te zetten en te werken aan groei.
 • Onbegrensd Talent adviseert en ondersteunt werkgevers bij het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onbegrensd Talent focust zich op de vraag vanuit bedrijven en begeleidt zowel kandidaten als werkgevers intensief te tijdens het werk.
 • Onbeperkt aan de slag voor werkgevers is het lastig om geschikte werknemers met een arbeidsbeperking te vinden. Onbeperkt aan de Slag creëert voor werkgevers en werkzoekenden in hun arbeidsmarktregio een virtuele omgeving waarop ze elkaar kunnen vinden. Daarnaast wordt in diverse regio’s regelmatig een ‘meet&greet’ georganiseerd om elkaar echt te ontmoeten.
 • Onbeperkt Succes wil via een actieve, servicegerichte en persoonlijke aanpak hoogopgeleide en extra gemotiveerde arbeidskrachten en werkgevers bij elkaar brengen.
 • Maatschappelijke DienstTijd Loopbaankansen: een MDT-project voor loopbaankansen op school, stage en werk. ECIO werkt hierbij samen met Incluvisie, Regioplan en Loopbaangroep. Het project is mogelijk gemaakt door ZonMw.
 • REA College Nederland biedt ondersteuning in het beroepsonderwijs en individuele begeleiding op het ROC bij het zoeken en volgen van een passende opleiding en het vinden van een baan.
 • Realisten Academie 2.0: is een initiatief van CNV Jongeren. Een MDT-project, mogelijk gemaakt door ZonMw, om inclusie van jongeren met een beperking op de arbeidsmarkt te bevorderen. Onder begeleiding gaan zij, met de eigen talenten en beperkingen aan de slag met het vinden van kansen op de arbeidsmarkt. ECIO, Onbeperkt aan de Slag, Stichting Alexander i.s.m. Emma at Work werken als partner in het project samen.
 • Refrisk begeleidt mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking naar, op en rondom een werkplek.
 • SWOM, Stichting SWOM begeleidt Young Professionals met een arbeidsbeperking bij het vinden van een volwaardige functie, passend bij jouw talenten en kwaliteiten.
 • Team inclusief Rijksoverheid adviseert en begeleidt organisaties met verschillende diensten ter bevordering van diversiteit en inclusie op de werkvloer.
 • USG Restart begeleidt mensen om mensen (weer) volwaardig aan het arbeidsproces te laten deelnemen door middel van onder andere outplacement en jobcoaching.
 • vacat.nl is een online vacaturesite waar je kan zoeken naar vacatures voor mensen met een Wajong-uitkering.
 • Wij zijn de oplossing is een initiatief van werkgevers om de kans op werk voor mensen met een beperking te vergroten.
 • De Participatiewet
 • De Wajong
 • De WIA =  Opvolger van de WAO
 • Doelgroepregister Banenafspraak & Quotum (niet HO)
 • No-riskpolis: als je tijdens je baan ziek wordt, wordt je werkgever gecompenseerd voor het loon door het UWV (tenzij je in de bijstand zit). Mogelijk voor WIA, WAO, Wajong, mensen in het doelgroepregister en 35-minners.
 • Onbelemmerdstuderen.nl Alle informatie op 1 plek voor zowel mbo- als hoger onderwijsstudenten met een ondersteuningsvraag, die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg.

Gerelateerde items

Kamer ziet belang in behoud afstandsonderwijs voor studenten met een functiebeperking

Infographic | Stage en werk: acht aanbevelingen door en voor studenten met een ondersteuningsvraag