Duurzaam naar werk

Studenten met een ondersteuningsvraag lopen helaas nog tegen de nodige belemmeringen aan bij stages en bij de voorbereiding en overgang naar de arbeidsmarkt. Wil je aan de slag met het verkleinen van het gat tussen onderwijs en arbeidsmarkt? Wil je bijdragen aan duurzame inzetbaarheid? ECIO ondersteunt onderwijsprofessionals, organisaties, (lokale)overheden en NGO’s op verschillende manieren bij duurzame inzetbaarheid van studenten met een ondersteuningsvraag. Bijvoorbeeld met projectactiviteiten, bijeenkomsten, onderzoek, brochures, artikelen en opiniestukken. ECIO werkt daarbij samen met verschillende arbeidsmarktpartijen om duurzame inzetbaarheid mogelijk te maken.

Ervaring en expertise

Bij het werken aan oplossingen die helpen bij het uitvoeren van (je) taken en verantwoordelijkheden, kun je gebruikmaken van ons advies en ondersteuning. Als je kiest voor impact, dan bouw je op onze ervaring en pluk je de vruchten van onze expertise.

Verbindende rol

ECIO stimuleert bewustwording en agendering binnen je organisatie en kan een verbindende rol richting andere stakeholders vervullen. Wij hebben een groot netwerk van onder andere onderwijsinstellingen, gemeentes, werkgevers en belangenbehartigers van studenten. Met je aandacht en betrokkenheid kunnen we veel vooruitgang boeken.

Enkele activiteiten en initiatieven uitgelicht:

Handreikingen

 • Brochure Duurzaam naar werk! met concrete tips voor gemeenten over toeleiding van hoger opgeleide werkzoekenden met een functiebeperking naar de arbeidsmarkt.
 • Handreiking: 10 tips om werkstress aan te pakken (MIND)
 • Journal voor onderwijsinstellingen, werkgevers, gemeenten, ministeries en studenten met een handicap over de noodzaak van diepgaand onderzoek rondom de gap van ho-studenten met een functiebeperking naar de arbeidsmarkt.
 • Kennisdocument Dentank Coronacrisis: Neem iedereen mee: Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt
 • No-Riskpolis voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.
 • Notitie: aansluiting onderwijs naar arbeidsmarkt van hogeropgeleide jongeren met een beperking.
 • Pleidooi ‘Mind the gap’: voor landelijke en regionale afspraken over meer samenwerking tussen onderwijsinstellingen, gemeenten en werkgevers om te voorkomen dat hoger opgeleide jongeren met een beperking werkloos worden en/of blijven.
 • Praatplaat en leidraad voor soepele overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt, een regionale ketenaanpak.
 • Philips biedt met het Werkgelegenheidsplan (WGP)  perspectief voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gemiddeld 70% van de deelnemers stroomt na afloop door naar een betaalde baan. Lees meer over de impact van het WGP in het jaarverslag 2020.
 • De belemmeringen van de overstap van onderwijs naar arbeidsmarkt: kijk voorbij de beperking! Bekijk het interview met Johan Weishaupt op YouTube.

Evenementen (terugblik)

Wil je een bijeenkomst bijwonen rondom inclusieve verbindingen tussen het hoger onderwijs en kennisintensieve werkgevers? Check de agenda op bijeenkomsten ‘Van de Sprong een Brug maken’.

 • Symposium ‘Duurzame arbeidsparticipatie’ Trends, bewustwording, Nederlandse ‘systeemfouten’ en (gedeeld) probleem-eigenaarschap stonden als thema centraal. (november 2020)
 • Werktafel voor versnelde inclusie: een samenwerking met werkgevers, vertegenwoordigers van gemeenten, onderwijspartijen en kennisorganisaties voor het versnellen van inclusie van studenten+ met geschikte en duurzame werkplekken. (februari 2020)

Initiatieven

Ondersteuningsmaterialen

 • SpeakSee een spraakherkenningssysteem die de arbeidsparticipatie van werknemers met een auditieve beperking (online) ondersteunt.

Wil je weten hoe je het gat verkleint tussen onderwijs en arbeidsmarkt?

Gerelateerde items

Project Transitieroute hbo-studenten met een ondersteuningsvraag van start!

Coronacrisis raakt kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt extra hard