Duurzaam naar werk

Studenten met een ondersteuningsvraag lopen helaas nog tegen de nodige belemmeringen aan bij stages en bij de voorbereiding en overgang naar de arbeidsmarkt. Wil je aan de slag met het verkleinen van het gat tussen onderwijs en arbeidsmarkt? Wil je bijdragen aan duurzame inzetbaarheid? ECIO ondersteunt onderwijsprofessionals, organisaties, (lokale)overheden en NGO’s op verschillende manieren bij duurzame inzetbaarheid van studenten met een ondersteuningsvraag. Bijvoorbeeld met projectactiviteiten, bijeenkomsten, onderzoek, brochures, artikelen en opiniestukken. ECIO werkt daarbij samen met verschillende arbeidsmarktpartijen om duurzame inzetbaarheid mogelijk te maken.

Ervaring en expertise

Bij het werken aan oplossingen die helpen bij het uitvoeren van (je) taken en verantwoordelijkheden, kun je gebruikmaken van ons advies en ondersteuning. Als je kiest voor impact, dan bouw je op onze ervaring en pluk je de vruchten van onze expertise.

Verbindende rol

ECIO stimuleert bewustwording en agendering binnen je organisatie en kan een verbindende rol richting andere stakeholders vervullen. Wij hebben een groot netwerk van onder andere onderwijsinstellingen, gemeentes, werkgevers en belangenbehartigers van studenten. Met je aandacht en betrokkenheid kunnen we veel vooruitgang boeken.

Enkele activiteiten en initiatieven uitgelicht:

 • Kennisdocument Dentank Coronacrisis: Neem iedereen mee: Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt
 • SpeakSee een spraakherkenningssysteem die de arbeidsparticipatie van werknemers met een auditieve beperking (online) ondersteunt.
 • Terugblik symposium ‘Duurzame arbeidsparticipatie’ 3 november 2020. Trends, bewustwording, Nederlandse ‘systeemfouten’ en (gedeeld) probleem-eigenaarschap stonden als thema centraal.
 • Dwarsverbinden: regionale aanpak voor arbeidsparticipatie kwetsbare hbo-jongeren.
 • Dwarsverbinden in de regio: een samenwerking met verschillende gemeenten, UWV en werkbedrijven gericht op studentenwelzijn, met focus op knelpunten die in de overgang tussen onderwijs-zorg en onderwijs-arbeidsmarkt.
 • Oproep aan gemeenten: inzet individuele studietoeslag voor kwetsbare studenten.
 • No-Riskpolis voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen
 • Notitie: aansluiting onderwijs naar arbeidsmarkt van hogeropgeleide jongeren met een beperking.
 • Quickscan WerkLab Rijk van Nijmegen: een samenwerking met onderwijsinstellingen, Werkbedrijf, UVW, bedrijven en instellingen voor een betere overgang naar de arbeidsmarkt voor studenten+.
 • Werktafel voor versnelde inclusie: een samenwerking met werkgevers, vertegenwoordigers van gemeenten, onderwijspartijen en kennisorganisaties voor het versnellen van inclusie van studenten+ met geschikte en duurzame werkplekken.
 • Realisten Academie 2.0: een samenwerking met vijf partijen om inclusie van jongeren met een beperking op de arbeidsmarkt te bevorderen.
 • Een brug van onderwijs naar arbeidsmarkt: samenwerking met adviesbureau Berenschot, De Nederlandsche Bank, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, SOLGU en kennisintensieve werkgevers voor ondersteuning van studenten met een beperking voor sprong naar arbeidsmarkt.
 • Bijeenkomsten voor inclusieve verbindingen tussen het hoger onderwijs en kennisintensieve werkgevers.
 • Briefing Tweede Kamer over knelpunten bij overgang van onderwijs (mbo/ho) naar de arbeidsmarkt.
 • Journal voor onderwijsinstellingen, werkgevers, gemeenten, ministeries en studenten met een handicap over de noodzaak van diepgaand onderzoek rondom de gap van ho-studenten met een functiebeperking naar de arbeidsmarkt.
 • Brochure Duurzaam naar werk! met concrete tips voor gemeenten over toeleiding van hoger opgeleide werkzoekenden met een functiebeperking naar de arbeidsmarkt.
 • Pleidooi ‘Mind the gap’: voor landelijke en regionale afspraken over meer samenwerking tussen onderwijsinstellingen, gemeenten en werkgevers om te voorkomen dat hoger opgeleide jongeren met een beperking werkloos worden en/of blijven.
 • De belemmeringen van de overstap van onderwijs naar arbeidsmarkt: kijk voorbij de beperking! Bekijk het interview met Johan Weishaupt op YouTube.

Wil je weten hoe je het gat verkleint tussen onderwijs en arbeidsmarkt?

Gerelateerde items