Informatievoorziening |  sleutelmomenten studieproces

Up-to-date informatie voor studenten en onderwijsprofessionals

Hoe zorg je ervoor dat je studenten goede, up-to-date informatie gebruiken zodat ze de juiste studiekeuze maken en de studie succesvol doorlopen? Vooral wanneer er zich obstakels vormen tijdens de studie door bijvoorbeeld ziekte, beperking of bijzondere familieomstandigheid is er behoefte aan extra ondersteuning. ECIO helpt hierbij.

Inrichten van informatievoorziening

Goede informatievoorziening gaat verder dan alleen informatie aanbieden. Belangrijk is dat informatie daadwerkelijk benut wordt. We helpen onderwijsinstellingen in het mbo, hbo en wo bij het inrichten van goede informatievoorziening voor studenten met een ondersteuningsvraag. Het is belangrijk te weten welke informatie op welke sleutelmomenten nodig is. En daar vervolgens voor te zorgen.

Integrale aanpak voor een goede informatievoorziening

Dat is geen eenvoudige opgave. Wij begrijpen de enorme uitdaging voor onderwijsinstellingen om de informatievoorziening goed te organiseren. Want wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor? Hoe zorg je ervoor dat het op de volledige instelling goed geregeld is? Wij geloven in een integrale aanpak zodat informatievoorziening duidelijk en goed georganiseerd is.

Eigenaarschap informatievoorziening binnen de onderwijsinstelling

Het ‘eigenaarschap’ van informatievoorziening binnen instellingen is vaak sterk versnipperd. In de praktijk zien we dat professionals, zoals studieloopbaanbegeleiders, studentendecanen, communicatieadviseurs, docenten en uiteraard studenten zelf, hiermee te maken krijgen. Voor allen willen we klaar staan en oplossingen bieden.

Maak gebruik van onze tools

ECIO heeft een aantal tools die onderwijsinstellingen vrij kunnen gebruiken, zie de links hieronder.

Wij blijven onafgebroken verbeteren en innoveren, zodat we je optimaal kunnen ondersteunen.

Meer informatie over studenten in gendertransitie, jonge ouders en mantelzorgers: