Fysieke toegankelijkheid

Voor studenten in een rolstoel moet een gebouw fysiek toegankelijk zijn. Maar het is ook prettig dat studenten die slecht zien of slecht horen gebruik kunnen maken van de faciliteiten. Daarnaast kun je gebouwen zo inrichten dat studenten met psychische beperkingen, autisme of ADHD minder gauw verdwalen en zich prettig voelen op hun onderwijsinstelling.

Bouwbesluit

Openbare gebouwen zoals onderwijsinstellingen moeten voldoen aan het bouwbesluit. Het bouwbesluit is zo ingericht, dat het een garantie geeft voor een basisniveau van toegankelijkheid. Gemeentes moeten het bouwbesluit handhaven en checken of openbare gebouwen aan de regels voldoen. Lees hier meer informatie over het bouwbesluit.

Verder dan het bouwbesluit

Het bouwbesluit garandeert een basistoegankelijkheid voor gebouwen. Onderwijsinstellingen kunnen er in hun beleid voor kiezen om beter toegankelijk te zijn. De volgende bronnen geven daar meer informatie over.

  • De brochure ‘Toegankelijk Bouwen’ is gebaseerd op het Handboek voor Toegankelijkheid en richtlijnen uit de NEN 1814. Daarnaast zijn er, in de vorm van opmerkingen, praktische adviezen opgenomen.
  • ITS-symbool: Dit symbool geeft aan dat een gebouw, openbare ruimte, openbaar vervoer, evenement of object bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar is voor iedereen, met name mensen met een functiebeperking. De ITS-criteria worden gebruikt om te toetsen of het symbool behaald is.
  • Bekijk ook onbelemmerdstuderen.nl, de website waar alle informatie op één plek samenkomt voor studenten met een ondersteuningsvraag. ECIO heeft deze website, met subsidie van het ministerie van OCW, ontwikkeld.

Netwerk Fysieke toegankelijkheid

Om de krachten te bundelen en samen op te trekken voor het realiseren van duurzame oplossingen willen we het Netwerk fysieke toegankelijkheid in het hoger onderwijs opstarten. Het netwerk is bedoeld voor:

  • het uitwisselen van ervaringen
  • kennis delen met elkaar (brengen en halen)
  • kennis opdoen via experts
  • good practices in kaart brengen en overdraagbaar maken
  • het signaleren van knelpunten.

Heb je interesse in deelname aan het netwerk? Meld je dan ook aan.

Gerelateerde items

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?

Alle informatie op 1 plek voor hoger onderwijsstudenten met een functiebeperking

Universiteit Utrecht onderzoekt fysieke toegankelijkheid rolstoelgebruikers