Fysieke toegankelijkheid

Voor studenten in een rolstoel moet een gebouw fysiek toegankelijk zijn. Maar het is ook prettig dat studenten die slecht zien of slecht horen gebruik kunnen maken van de faciliteiten. Daarnaast kun je gebouwen zo inrichten dat studenten met psychische beperkingen, autisme of ADHD minder gauw verdwalen en zich prettig voelen op hun onderwijsinstelling.

Bouwbesluit

Openbare gebouwen zoals onderwijsinstellingen moeten voldoen aan het bouwbesluit. Het bouwbesluit is zo ingericht, dat het een garantie geeft voor een basisniveau van toegankelijkheid. Gemeentes moeten het bouwbesluit handhaven en checken of openbare gebouwen aan de regels voldoen. Lees hier meer informatie over het bouwbesluit.

Verder dan het bouwbesluit

Het bouwbesluit garandeert een basistoegankelijkheid voor gebouwen. Onderwijsinstellingen kunnen er in hun beleid voor kiezen om beter toegankelijk te zijn. De volgende bronnen geven daar meer informatie over.

  • De brochure ‘Toegankelijk Bouwen’ is gebaseerd op het Handboek voor Toegankelijkheid en richtlijnen uit de NEN 1814. Daarnaast zijn er, in de vorm van opmerkingen, praktische adviezen opgenomen.
  • ITS-symbool: Dit symbool geeft aan dat een gebouw, openbare ruimte, openbaar vervoer, evenement of object bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar is voor iedereen, met name mensen met een functiebeperking. De ITS-criteria worden gebruikt om te toetsen of het symbool behaald is.
  • Bekijk ook mbotoegankelijk.nl, de website waar alle informatie op één plek samenkomt voor mbo-studenten met een ondersteuningsvraag. ECIO heeft deze website, met subsidie van het ministerie van OCW, ontwikkeld.