Flexibel en gepersonaliseerd onderwijs

De roep om meer vernieuwing in het (hoger) onderwijs neemt toe. In de zin van meer flexibiliteit, gepersonaliseerd onderwijs, beter inspelen op behoeften en kenmerken van lerenden én het bedrijfsleven.

Unversal Design for learning (UDL)

Met UDL creëer je onderwijs waarbij ruimte is voor elk studerend talent.  Een onderwijsontwerp, met diversiteit als uitgangspunt, dat rekeninghoudt met de verschillende leerstijlen, talenten en mogelijke belemmeringen. Zo creëer je onderwijs waarbij ruimte is voor elk studerend talent. Met minder ad-hoc aanpassingen, minder kosten en meer studiesucces voor alle studenten.

Drie principes van toepassing UDL

In het toepassen van Universal Design for Learning staan drie principes centraal.

  1. Het aanbieden van informatie op verschillende manieren.
  2. Het controleren van voortgang op flexibele wijze.
  3. Het vergroten van betrokkenheid via verschillende strategieën.

Meer informatie over UDL

Flexibel onderwijs is onderwijs dat in staat is zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden (diversiteit doelgroep, behoefte werkveld, team en organisatie) en verschillende mogelijkheden biedt in het wat, waar, wanneer, en hoe er geleerd wordt, leidend tot een erkend diploma of certificaat.

Onze definitie van flexibel onderwijs

FlexScan voor een gedeeld beeld en gezamenlijke taal op flexibiliseren

De FlexScan brengt de ervaren én gewenste flexibiliteit in het onderwijs in beeld. De FlexScan helpt je met vragen als: hoe flexibel is het huidige onderwijs eigenlijk? Heeft iedereen hetzelfde beeld van flexibel onderwijs? In welke mate is meer flexibiliteit gewenst? Gaat het om personaliseren vanuit individuele leervragen, of om het vergroten van keuzemogelijkheden voor groepen studenten?

Maatwerk voor diverse doelgroepen

De FlexScan zoomt in op verschillende aspecten die belangrijk zijn bij het doorlopen van de student journey van A tot Z. Zowel studenten, docenten, onderwijsmanagers, beleidsmakers als het werkveld kunnen de scan voor hun eigen context invullen. De vragen en analyse van de FleScan zijn op maat inzetbaar: op teamniveau, sectorniveau of instellingsbreed en individueel of groepsgericht.

De FlexScan geeft antwoord op vragen zoals:

  • Ambitie: wat is de ambitie van de instelling en de opleiding met betrekking tot flexibel onderwijs?
  • Gezamenlijk beeld over flexibilisering: komt de door docenten, studenten en het werkveld ervaren flexibiliteit overeen met de ambitie van instelling en opleiding?
  • Verkenning van het vervolg: wat is een passende route of vervolgaanpak om het onderwijs meer studeerbaar en flexibel te maken?

Meer informatie over de FlexScan.

Gerelateerde items