Digitale toegankelijkheid

ECIO ondersteunt onderwijsprofessionals op verschillende manieren bij het optimaliseren van de digitale toegankelijkheid van de onderwijsinstellingen. Bijvoorbeeld met video’s, factsheets, brochures, artikelen, onderzoek en de infolijn.

Waar moet je als onderwijsinstelling voor zorgen?

Digitale toegankelijkheid maakt voor een grote groep studenten het verschil om wel of niet te kunnen studeren en hun studie op tijd te kunnen afronden. Ruim 30% van de studenten heeft een functiebeperking, een derde ervaart hierdoor belemmeringen. Hoe houd je rekening met deze studenten die met hun functiebeperking documenten niet digitaal kunnen lezen? Wat als studenten geen geluid kunnen horen of video’s niet kunnen zien? Hoe houd je hier rekening mee met online en offline onderwijs en toetsen?Als onderwijsinstelling ben je verplicht om te zorgen voor digitale toegankelijkheid. Dit betekent dat alle studenten gebruik kunnen maken van digitale communicatiemiddelen. Deze verplichtingen zijn in wetten vastgelegd. Raadpleeg het overzicht van de verschillende wettelijke kaders voor toegankelijk onderwijs.

Wat kan ECIO voor je betekenen?

 • trainingen, workshops en studiedagen voor onderwijsprofessionals over digitale toegankelijkheid. Ook een op maat gemaakt trainingsprogramma, dat perfect aansluit bij de organisatie en medewerkers, behoort tot de mogelijkheden. ECIO combineert daarbij kennis over hoger onderwijs (accreditatie), functiebeperkingen en digitale toegankelijkheid workshops en studiedagen voor bewustwording digitale toegankelijkheid
 • oplossingen voor toetsing, digitalisering en infrastructuur
 • beleidssessies voor creëren van commitment
 • advies en begeleiding bij de implementatie van digitaal toegankelijk onderwijs.

Netwerk Digitale toegankelijkheid | ho en mbo

Om de krachten te bundelen en samen op te trekken voor het realiseren van duurzame oplossingen voor digitaal onderwijs heeft ECIO in 2020 het netwerk Digitale Toegankelijkheid | ho en mbo opgezet.

Handreikingen en tools voor digitale toegankelijkheid

ECIO ondersteunt onderwijsprofessionals op verschillende manieren bij het optimaliseren van de digitale toegankelijkheid van de onderwijsinstellingen.

Handreikingen en tools

Richtlijnen

Inspiratie

 • Onderzoek naar toegankelijkheid van videoconferentietools (st. Accessibility) (2020)
 • Artikel: bevindingen hoger onderwijsonderwijsprofessionals a.d.h.v. interviews met 11 instellingen (ECIO, 2020)
 • Artikel: Afstandsonderwijs: navigeren op nieuwe zeeën (2020)
 • Artikel: Hoe toegankelijk zijn videoconferentietools voor mensen met een functiebeperking? (2020)
 • Webinar: Online onderwijs toegankelijk voor iedereen (oktober 2020)
 • Webinar: Digitale toegankelijkheid in het hoger onderwijs (juni 2020)
 • Webinar: Anders toetsen en examineren toegankelijk & flexibel (april 2020)
 • Brochure: Verbeteren digitale toegankelijkheid in het hoger onderwijs (2020)

 

Voor wie en met wie werkt ECIO?

ECIO ondersteunt professionals in het hoger onderwijs en werkt samen met diverse regionale partners, studentenorganisaties, belangenverenigingen en bedrijven.

 • ECIO werkt samen met Stichting Accessibility. Zij zijn expert op het gebied van kwaliteit en toegankelijkheid van ICT. Zij verzorgen trainingen voor kwalitatieve en toegankelijke websites voor webredacteuren, beleidsmakers, webbouwers en designers.
 • ECIO faciliteert het netwerk Digitale toegankelijkheid ho/mbo voor delen van (actuele)kennis, best practices en bespreken van knelpunten.
 • ECIO is facilitator van het netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren en werkt daarbij nauw samen met onderwijsinstellingen in het ho en mbo.

Digitale toegankelijkheid is als inclusiethema ook onderdeel van andere intitiatieven, zoals:

 • ECIO organiseert en faciliteert het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn ho, samen met onderwijsprofessionals uit het veld en studenten. Een netwerk voor uitwisseling van ervaringen en het delen van kennis, goede praktijken en knelpunten.
 • ECIO faciliteert de besloten LinkedIn-groep ‘Studentenwelzijn in het hoger onderwijs’ voor kennisdeling, het bespreken van knelpunten en het samenwerken met gelijkgestemden. Sluit ook aan!
 • ECIO faciliteert de werkgroep VN-verdrag voor samenwerking met de betrokken onderwijsinstellingen aan toegankelijker en inclusiever hoger onderwijs.
 • Internationaal is ECIO partner in het netwerk LINK (Learning Inclusively Network + Know-how). Een samenwerking met partners uit Europa en daarbuiten, rondom kwaliteitsverbetering van de dienstverlening voor hoger onderwijsstudenten met een beperking.
 • ECIO is mederedacteur van SURF Vraagbaak Online onderwijs waar kennis, tips en voorbeelden om de overstap naar online onderwijs zo goed mogelijk te ondersteunen, wordt gedeeld.

Blijf op de hoogte!

Abonneer je op de nieuwsbrief en volg ECIO op de sociale mediakanalen (Twitter, LinkedIn, Facebook). Je blijft dan automatisch op de hoogte van de laatste (inter)nationale ontwikkelingen.

Gerelateerde items

Handreiking | Digitaal toegankelijk lesgeven, hoe pak je dat aan?

Behoud online onderwijs belangrijk voor studenten met een functiebeperking

Werken en leren op afstand studenten en medewerkers met gehoorbeperking