Digitale toegankelijkheid

ECIO ondersteunt onderwijsprofessionals op verschillende manieren bij het optimaliseren van de digitale toegankelijkheid van de onderwijsinstellingen. Bijvoorbeeld met video’s, factsheets, brochures, artikelen, onderzoek en de infolijn.

Waar moet je als onderwijsinstelling voor zorgen?

Digitale toegankelijkheid maakt voor een grote groep studenten het verschil om wel of niet te kunnen studeren en hun studie op tijd te kunnen afronden. Ruim 30% van de studenten heeft een functiebeperking, een derde ervaart hierdoor belemmeringen. Hoe houd je rekening met deze studenten die met hun functiebeperking documenten niet digitaal kunnen lezen? Wat als studenten geen geluid kunnen horen of video’s niet kunnen zien? Hoe houd je hier rekening mee met online en offline onderwijs en toetsen?Als onderwijsinstelling ben je verplicht om te zorgen voor digitale toegankelijkheid. Dit betekent dat alle studenten gebruik kunnen maken van digitale communicatiemiddelen. Deze verplichtingen zijn in wetten vastgelegd. Raadpleeg het overzicht van de verschillende wettelijke kaders voor toegankelijk onderwijs.

Wat kan ECIO voor je betekenen?

 • trainingen, workshops en studiedagen voor onderwijsprofessionals over digitale toegankelijkheid. Ook een op maat gemaakt trainingsprogramma, dat perfect aansluit bij de organisatie en medewerkers, behoort tot de mogelijkheden. ECIO combineert daarbij kennis over hoger onderwijs (accreditatie), functiebeperkingen en digitale toegankelijkheid workshops en studiedagen voor bewustwording digitale toegankelijkheid
 • oplossingen voor toetsing, digitalisering en infrastructuur
 • beleidssessies voor creëren van commitment
 • advies en begeleiding bij de implementatie van digitaal toegankelijk onderwijs.

Voor wie en met wie werkt ECIO?

ECIO ondersteunt professionals in het hoger onderwijs en werkt samen met diverse regionale partners, studentenorganisaties, belangenverenigingen en bedrijven.

 • ECIO is facilitator van het netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren en werkt daarbij nauw samen met onderwijsinstellingen in het ho en mbo.
 • ECIO organiseert en faciliteert het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn ho, samen met onderwijsprofessionals uit het veld en studenten. Een netwerk voor uitwisseling van ervaringen en het delen van kennis, goede praktijken en knelpunten.
 • ECIO faciliteert de besloten LinkedIn-groep ‘Studentenwelzijn in het hoger onderwijs’ voor kennisdeling, het bespreken van knelpunten en het samenwerken met gelijkgestemden. Sluit ook aan!
 • ECIO faciliteert de werkgroep VN-verdrag voor samenwerking met de betrokken onderwijsinstellingen aan toegankelijker en inclusiever hoger onderwijs.
 • Internationaal is ECIO partner in het netwerk LINK (Learning Inclusively Network + Know-how). Samen, met partners uit Europa en daarbuiten, werken ze aan kwaliteitsverbetering van de dienstverlening voor studenten met een beperking uit het hoger onderwijs.
 • ECIO werkt samen met Stichting Accessibility. Zij zijn expert op het gebied van kwaliteit en toegankelijkheid van ICT. Zij verzorgen trainingen voor kwalitatieve en toegankelijke websites voor webredacteuren, beleidsmakers, webbouwers en designers.
 • ECIO ondersteunt de online leercommunity IHO waar onderwijsprofessionals uit het hoger onderwijs kennis delen en samenwerken aan inclusief hoger onderwijs.
 • ECIO is mederedacteur van SURF Vraagbaak Online onderwijs waar kennis, tips en voorbeelden om de overstap naar online onderwijs zo goed mogelijk te ondersteunen, wordt gedeeld.

Handreikingen en tools voor digitale toegankelijkheid

ECIO ondersteunt onderwijsprofessionals op verschillende manieren bij het optimaliseren van de digitale toegankelijkheid van de onderwijsinstellingen. Sluit ook gratis aan bij het netwerk Digitale toegankelijkheid ho/mbo!

 • Eisen digitale toegankelijkheid (min. BuZa)
 • Tool: spraakherkenningssysteem SpeakSee dat spraak omzet in tekst: voorziening voor dove studenten in (online) werkgroepen/colleges
 • Tool: AVA voor het live ondertitelen van online bijeenkomsten.
 • Video: Digitale toegankelijkheid in het hoger onderwijs
 • Webinar: (terugkijken) Hoe kun je als docent bijdragen aan toegankelijk en inclusief onderwijs
 • Webinars: (terugkijken) Virtuele roadshow DigiToegankelijk: o.a. over wettelijke verplichtingen voor digitale toegankelijkheid (min. BuZa)
 • Factsheet: Digitale toegankelijkheid: quick wins voor docenten
 • Factsheet: Wettelijke kaders voor toegankelijk onderwijs
 • Factsheet: Digitale toegankelijkheid hoe wat waarom
 • Factsheet: Ondertiteling van lesmaterialen (mei 2020)
 • Factsheet: Een goede start naar digitaal toegankelijk onderwijs
 • Factsheets: Toegankelijkheidsrichtlijnen voor Worddocumenten en pdf-bestanden
 • Handreiking: Digitale toegankelijkheid – Wet- en Regelgeving (College voor de Rechten van de Mens)
 • Brochure: Verbeteren digitale toegankelijkheid in het hoger onderwijs
 • Brochure: Digitale toegankelijkheid in jouw organisatie: wie doet wat? (min. BuZa)
 • Onderzoek naar toegankelijkheid van videoconferentietools (st. Accessibility)
 • Artikel: bevindingen hoger onderwijsonderwijsprofessionals a.d.h.v. interviews met 11 instellingen (ECIO, oktober 2020)
 • Artikel: Afstandsonderwijs: navigeren op nieuwe zeeën (maart 2020)
 • Artikel: Hoe toegankelijk zijn videoconferentietools voor mensen met een functiebeperking? (maart 2020)
 • Infolijn: voor vragen van onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs voor studeren met een functiebeperking
 • EDDA DL Richtlijnen voor de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van digitaal educatief Lesmateriaal
 • Handreiking met tips en aandachtspunten voor de verschillende fasen rondom het organiseren van een webinar.

Blijf op de hoogte!

Abonneer je op de nieuwsbrief en volg ECIO op de sociale mediakanalen (Twitter, LinkedIn, Facebook). Je blijft dan automatisch op de hoogte van de laatste (inter)nationale ontwikkelingen.

Gerelateerde items

Artikel | Zes maanden online onderwijs: Terugblik en uitdagingen voor de toekomst

Digitale toegankelijkheid in het onderwijs | stand van zaken