Studieproces | sleutelmomenten in kaart voor student

Met Studieproces in kaart wijzen we je de weg langs de sleutelmomenten in het studieproces. Elk sleutelmoment betekent een nieuwe uitdaging! Ontdek de verschillende sleutelmomenten van studeren met een ondersteuningsvraag en jouw rol hierin. Hieronder vind je alle sleutelmomenten op volgorde van jouw gehele studieproces. In de handreiking vind je per sleutelmoment:

 • belangrijke sleutelfiguren: die je op dat moment kunnen adviseren en ondersteunen bij het nemen van beslissingen.
 • acties: wat je moet doen wat voor jou op dat moment belangrijk is.
 • hyperlinks: voor extra ondersteunende informatie.

NB: Onder studenten met een ondersteuningsvraag verstaan we studenten die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg. 

Bekijk hieronder de verschillende sleutelmomenten:

wegwijzer om een keuze te maken

Kiezen

 • Is de studie passend?
 • Moet je jouw ondersteuningsvraag vertellen?
 • Speelt je ondersteuningsvraag een rol?
 • Hoe kom je aan meer informatie hierover?

Aanmelden

 • Hoe meld je dat je een ondersteuningsvraag hebt?
 • Wanneer meld je dat je een ondersteuningsvraag hebt?
 • Waarom en wat doen ze met die informatie?
 • Speelt dit een rol bij de toelating?

Kennismaken met handen schudden

Kennismaken

 • Moet je jouw ondersteuningsvraag vertellen?
 • Wanneer moet je jouw ondersteuningsvraag vertellen?
 • Welke hulpmiddelen of voorzieningen kun je gebruiken?
 • Hoe moet je dat regelen?

twee handen met een muntstuk om te betalen

Betalen

Werken en studeren is vaak moeilijk te combineren.

 • Moet je studievertraging zelf betalen?
 • Wat als je moet stoppen met je opleiding?
 • Wie vergoedt de extra benodige voorzieningen?

studieboeken en twee poppetjes met tekstwolk

Studeren

Als student kun je vanwege je ondersteuningsvraag niet altijd meedoen aan een studieactiviteit.
Misschien merk je pas tijdens het studeren dat je een hulpmiddel nodig hebt.
Hoe krijg je dat snel geregeld, zodat je geen vertraging oploopt?

bedrijfsgebouw met studentencap

Leren in de praktijk

Als student met een ondersteuningsvraag moet je ook leren hoe je kennis kunt toepassen. Dus volg je praktijklessen, doe je veldwerk of werk je in het lab. Als student ontdek je soms dat het oefenen in de praktijk niet gaat. Je loopt telkens vast of je kunt een handeling niet uitvoeren vanwege je ondersteuningsvraag. Hoe ga je hiermee om?

cijferlijst

Punten halen

Het kan zijn dat je vanwege je ondersteuningsvraag niet aan het minimum aantal studiepunten kunt komen die wel verplicht zijn om door te stromen naar een volgend studiejaar. Je hebt bijvoorbeeld problemen bij het maken van examens, toetsen en/of opdrachten. Deze moet je wel maken omdat ze vastliggen in het curriculum of leerplan.

twee poppetjes omarmd ter begeleiding

 

Begeleiden

Je praat met de studieadviseur of studieloopbaanbegeleider over de voortgang van je studie. De studentendecaan is er voor meer persoonlijke problemen. De studentenpsycholoog is er voor je bij psychische klachten, zoals faalangst of eenzaamheid. Misschien heb je door je ondersteuningsvraag meer behoefte aan begeleiding bij je studievoortgang. Bij wie moet je dan zijn?

student met tas die op stage gaatn kaart

Stage lopen

Soms spelen bij het vinden van een geschikte stageplek nog extra vragen:

 • Lukt het om een hele dag te werken?
 • Zijn aanpassingen op de werkplek te regelen?
 • Vertel je collega’s over je ondersteuningsvraag?

kaart van Nederland met pijlen over de grens

Naar het buitenland

Studeren in het buitenland heeft voor jou misschien extra consequenties:

 • Wil je hulpmiddelen meenemen?
 • Of bijvoorbeeld hulp kunnen inkopen met je PGB?
 • Is de buitenlandse onderwijsinstelling wel toegankelijk?
 • Bij wie kun je daar terecht voor hulp?

student met koffertje naar het werk

Werken

Is het voor jou niet mogelijk om naast studeren ook te werken, omdat je alle energie nodig hebt voor het studeren? En wanneer begin je je voor te bereiden op het vinden van een baan?

student met diploma

 

Afstuderen

Je maakt je studie af met een scriptie of het uitvoeren van een afstudeeropdracht of stage. Je gaat op zoek naar een onderwerp en krijgt begeleiding van een docent of afstudeerbegeleider. Loop je tegen belemmeringen aan omdat je het bijvoorbeeld lastig vindt om een goede planning te maken? Of lukt het je niet om structuur aan te brengen in al die informatie die je hebt verzameld?

keuze na opleiding verder studeren of werken

Volgende stap

Je hebt je diploma op zak en bent klaar voor een volgende stap. Studeer je door? Neem je een tussenjaar? Of ga je op zoek naar een baan? Denk van tevoren goed na over de volgende vragen: Hoe pak je het aan? Wat vertel je wel en niet? Wat heb je nodig? Wie kan jou helpen?

Gerelateerde items