Relevante organisaties

Landelijke Kennisbank Studentenwelzijn: de centrale plek voor informatie

ID: kennisbankstudentenwelzijn.nl met daaronder vijf illustraties naast elkaar: laptop, boek, zittend persoon, hersenen, geel hart. Daaronder zijn met illustraties de thema's weergegeven: beleid, onderzoek, toerusting staf, preventie, overgang-transitie, begeleiding, samenwerking, vroege interventie

De kennisbank vormt als database een centraal overzicht van alle beschikbare initiatieven en onderzoeken rondom studentenwelzijn. Hiermee worden bestaande praktijkvoorbeelden, beschikbaar onderzoek en losse welzijnsinitiatieven aan elkaar verbonden. De thematische insteek van de kennisbank is gebaseerd op het StepChangemodel: een internationaal raamwerk voor de inbedding van mentaal welzijn in het onderwijs. De initiatieven zijn gecategoriseerd op thema, bijvoorbeeld beleid en preventie. Daarnaast is het mogelijk om te filteren op inhoudelijke onderwerpen zoals: psychische klachten, sociale binding, mentale weerbaarheid/veerkracht, stress/prestatiedruk, suïcidepreventie, LGBTQIA2S+ en financiële problemen. Tot slot is het mogelijk om de items te categoriseren op het soort initiatief. Hiermee kan je specifiek op zoek naar een overzicht in beschikbare onderzoeken, handreikingen of (internationale) praktijkvoorbeelden.

Het overzicht is niet uitputtend en wordt met regelmaat geüpdatet.

Ontbreekt jouw organisatie in dit overzicht?

Ben je werkzaam bij een organisatie die ook in de kennisbank past? Geef het dan aan ons door, dan voegen we de organisatie toe.

Bekijk ook

Tip

Op onze website vind je ook handreikingen, tips en initiatieven voor het ondersteunen van studenten met een functiebeperking of ondersteuningsvraag.

Gerelateerde items