Tips, praktijkvoorbeelden en handreikingen

studentenwelzijn

Op deze pagina vind je handreikingen, tips, tools, inspirerende voorbeelden uit de hogeronderwijspraktijk en relevante ondersteunende organisaties. Het overzicht wordt continu geüpdatet. We hopen je met deze voorbeelden te inspireren zodat we samen verder kunnen bouwen aan het vormgeven van studentenwelzijn. Momenteel zijn de voorbeelden vooral toegespitst op initiatieven van onderwijsinstellingen ten tijde van de coronacrisis. Heb je als onderwijsprofessional in het hoger onderwijs een specifieke vraag? Aarzel dan niet om contact op te nemen via de infolijn. Heb je zelf ook een initiatief die graag via deze pagina wilt delen? Laat het ons weten. We voegen deze graag aan het overzicht toe. Zo creëren we samen een mooi overzicht van verschillende initiatieven binnen de hoger onderwijsinstellingen.

Ondersteuning studentenwelzijn | algemeen

 • Handreiking Waarden Voor Een Nieuwe Taal: een veilige, inclusieve en toegankelijke taal voor iedereen in de kunst- en cultuursector. Een handreiking met aanbevelingen, suggesties, richtlijnen en duidelijke voorbeelden hoe je met en over elkaar communiceert. De vijf kernwaarden veiligheid, respect, toegankelijkheid, inclusie en nieuwsgierigheid staan daarbij als drijfveer en motivatie voor duurzame verandering centraal. De handreiking is ook inspirerend voor het onderwijs. (2020, AHK)
 • Handreiking Studentenwelzijn in Corona-tijd (uitgave Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn) (juli 2020)
 • ‘Je Brein de Baas?!’ Actueel en gratis lesmateriaal beschikbaar voor versterking mentale gezondheid VO-leerlingen (VO-raad) (15 april 2021)
 • Handreiking voor het vormgeven van effectief afstandsonderwijs. Een beschrijving van zes risico’s van afstandsonderwijs, effectieve afstandslessen, effectieve aanpakken en wetenschappelijke inzichten voor alle onderwijssectoren, en hoe ouders te betrekken in het afstandsonderwijs.  (Inspectie van het Onderwijs/Universiteit van Maastricht) (24-12-2020)
 • Tijdelijke regeling Ministerie van OCW: tegemoetkoming voor studievertraging i.v.m. COVID-19 uitbraak (22-07-2020)
 • Servicedocument HO – aanpak coronavirus COVID-19 (update 11-11-2020) (Ministerie van OCW)
 • Regeling afwijkende inschrijvingen ho (Ministerie van OCW) voor studenten en instellingen rondom vooropleidings-, toelatingseisen en regels instellingsbeleid. (22-07-2020)
 • Studiekeuze: informatie voor studenten voor in tijden van corona (studiekeuze123)
 • Factsheet: Studentenwelzijn in coronatijd: aandachtspunten en practices van hogescholen  (VH-netwerk Studentenwelzijn)
 • Factsheet: informatie rondom beleid en implementatie studentenwelzijn (Vereniging hogescholen)
 • Richtlijnen van het Diversity Office van de Universiteit Leiden voor toegankelijk digitaal onderwijs ten tijde van de coronacrisis
 • Informatie voor studenten: start studiejaar aankomende studenten, studeren op afstand | docenten: digitaal onderwijs en thuiswerken (Hogeschool van Amsterdam)
 • Grow with the Flow | Met deze campagne wil Thirty030 jongeren, die tegen mentale problemen aanlopen, laten zien dat ze niet alleen zijn. (september 2021)
 • Campagne Dare to Fail | voor het creëren van een open academisch klimaat waarin het maken van fouten wordt geaccepteerd en de dialoog over falen wordt gestimuleerd. (Radboud Universiteit) (juni 2021)
 • De Youth Mental Health First Aid is een wetenschappelijk bewezen effectieve training die gegeven wordt aan volwassenen over jongeren in de leeftijd 12-23. Na het volgen van deze training ben je in staat om (beginnende) psychische klachten te signaleren, hierover met een ander in gesprek te gaan, waar nodig nuttige informatie te geven, maar vooral ook een luisterend oor te bieden. Daarbij verminderd deze training het stigma rondom psychische klachten. Onderwerpen waar o.a. over gesproken worden: Depressie, Suïcide, Angstproblematiek, Trauma, Eetstoornissen, Psychose, Middelenmisbruik. De MHFA training is een wetenschappelijk bewezen effectieve training die gegeven wordt aan volwassenen over volwassenen. De overige informatie is hetzelfde, echter wordt in deze training de eetstoornis niet behandeld (wel in het bijgeleverde boek). (MHFA) (2021)
 • Internationale best practices (2021)
 • EnableMe is gestart met een Do It Yourself Challenge! Met deze challenge kunnen mensen met een beperking, en hun naasten, oplossingen met elkaar delen. Zo kunnen ze elkaar helpen en inspireren met hun DIY-oplossing! Wil je weten hoe het werkt? Bekijk de flyer! (EnableMe) (2021)
 • StudieHUiskamer (SHK) – een wekelijkse vaste plek aan studenten (momenteel vooral gericht op langstudeerders) om in groepsverband te studeren. In de SHK er aandacht voor 3 belangrijke onderdelen van het studeren: 1. Focus: weten wat je moet doen voor je studie (m.n. plannen en time-management) | 2. Fit: weten welke manier van studeren bij je past (studievaardigheden en –technieken) | 3. Feelings: voelen en weten wat je belemmert om te gaan studeren (zoals faalangst, uitstelgedrag, verslaving, somberheid, motivatieproblemen, etc.). Parallel aan het gezamenlijk studeren worden er persoonlijke gesprekken gevoerd ter ondersteuning en is er tijd gereserveerd voor korte “mini-colleges” over psycho-educatie en onderwerpen die te maken hebben met bovenstaande drie aspecten. Bekijk hier hun filmpje. (Hogeschool Utrecht) (2021)
 • The Mindfulnest, een prikkelloze ruimte waarin studenten (en medewerkers) onder andere ademhalingsoefeningen kunnen doen. De cabine is onlangs bij de Universiteit van Maastricht geplaatst (Universiteit Maastricht) (2021)
 • Time Out is een interactieve theatervoorstelling over stress, prestatiedruk en studeren voor en tijdens corona. De voorstellingen worden volledig op maat gemaakt en aangepast aan het (jonge) publiek. Met muziek, theater en humor worden herkenbare situaties nagebootst waarmee interactie en het gesprek over stress en burn-out wordt gestimuleerd. Hiermee draagt dit initiatief bij het doorbreken van het taboe rondom stress en prestatiedruk onder studenten. Op basis van kwalitatieve data uit live en online theaterevents (2018 – 2021) is er daarnaast een onderzoeksrapport gepubliceerd. Studenten geven hier in aan het academisch systeem als weinig flexibel te ervaren en dat ontwikkelingen zoals het BSA en leenstelsel bijdragen aan hun gevoel van stress. Herkenning kan leiden tot erkenning. Lees het eindrapport en het hierop gebaseerde audiovisuele manifest.
 • Afstuderen op een co-creatieve manier en systemische werkwijze leren en floreren (identificeren van uitdagingen en behoeftes, ontwerp interventies en betrekken van relevante partijen). Bekijk ook de video van deze projectaanpak. (Technische Universiteit Delft) (2021)
 • 10 tips om succesvol thuis te studeren (MIND) (2021)
 • Alle welzijnsinitiatieven van de VUB zijn verzameld op de webpagina “Leave No One Behind” (Vrije Universiteit Brussel) (2021)
 • Overzicht best practices studentenwelzijn (Landelijk Netwerk Studentenwelzijn) (oktober 2020)
 • “At the UvA, you’ll never walk alone”: UvA Walks (Universiteit Amsterdam). (2020)
 • Ochtendritueel voor studenten: gezellig én stok achter de deur (Hogeschool Rotterdam). (maart 2020)
 • Online services voor verbeteren mentaal welzijn van studenten: Als student kan je bijvoorbeeld gratis de Mind-Health check doen of een online programma volgen! (Caring Universities: Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht en Universiteit Maastricht). (2020)
 • Factsheet Studeren in coronatijd: Doe het samen (Hogeschool InHolland) (december 2020)
 • Bootcamp, een vernieuwende vorm van online onderwijs dat inhoudelijk aansluit bij een actueel probleem. Hoe gaat een bedrijf, instelling of overheidsinstantie om met de ‘disruptieve’ gebeurtenis die de coronacrisis is? En hoe zorgen organisaties ervoor dat ze ‘fit’ zijn en blijven? Studenten leren om vanuit verschillende invalshoeken naar een probleem te kijken. (Tilburg University)
 • Online magazine met inspirerende voorbeelden en initiatieven rondom studentenwelzijn in Coronatijd en daarbuiten. Met  tips voor studenten tot aan een overzicht van ondersteunende diensten en studentenwelzijnbeleid van de Nederlandse universiteiten (VSNU) (december 2020)
 • Brochure ‘Wat een drukte. Terwijl er niks te doen is!’ Verhalen van studenten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in coronatijd. Een bron van informatie en inspiratie voor velen. (Hogeschool Windesheim) (maart 2020)
 • Terugblik workshops ‘Studenten, alcohol, drugs en tabak’. Ontdek wat je als onderwijsinstelling of vereniging kunt doen om problemen door alcohol- en drugsgebruik en roken te voorkomen, beperken en verhelpen. Met o.a. een interessant webinar over de gevolgen van de coronacrisis op het welzijn van studenten. (Trimbos Instituut) (november 2020)
 • Tips en adviezen voor zelfmoordpreventie: hoe kan je kwetsbare jongeren in coronatijd goed bereiken, en hoe zorg je ervoor dat jongeren weten waar ze (digitaal) heen kunnen als er problemen of moeilijkheden zijn. (113 Zelfmoordpreventie) (2020)
 • Overleg en advies voor zelfmoordpreventie. Maak je je als studentbegeleider zorgen om iemand die aan zelfdoding denkt? Neem dan contact op met een hulpverlener van 113. Zij bieden je een helpende hand in het omgaan met de situatie en de ander. (113 Zelfmoordpreventie)
 • De mooiste tijd van ons leven studenten doen het voor het studentenleven (koepel van studentenverenigingen, de Landelijke Kamer van Verenigingen – LKvV) (oktober 2020)
 • Tips voor succesvol thuis studeren (Hanzehogeschool Groningen)
 • Outreach Support Group for international students (Universiteit Utrecht)
 • Een zinnig gesprek aanvragen met een ervaren begeleider over uitdagende levenssituaties (Universiteit Utrecht)
 • Efficiënt online studeren: 10 tips voor motivatie, inzet, welzijn, actieve betrokkenheid, binding en engagement van studenten (Hogeschool InHolland) (2020)
 • Tips in tijden van Corona rondom psychische klachten, fitheid, mentale gezondheid, studiebegeleiding, mindfulness (Universiteit Utrecht)
 • Tips en tools voor (online) studiebegeleiding, psychologische ondersteuning, thuisstudie en in contact blijven met de campus (Radboud Universiteit)
 • Corona information ter inspiratie en (online) initiatieven (Engelstalig) (Universiteit Twente)
 • Ochtendritueel voor studenten: gezellig én stok achter de deur (Hogeschool Rotterdam)
 • Sociaal contact en community-vorming op afstand: hoe geef je dit vorm en wat is het belang hiervan voor de leeropbrengst, motivatie en persoonsvorming (Universiteit Utrecht)
 • College in de concertzaal | voor fysiek onderwijs op 1,5 meter afstand (Radboud Universiteit)
 • Tips voor thuiswerken in coronatijd (Rijksoverheid)
 • Tips voor studeren in coronatijd voor studenten, docenten en opleidingen (Hogeschool Inholland)
 • Wellbeing week met activiteiten voor studenten voor een betere balans tussen studie en ontspanning (Universiteit Utrecht)
 • Webpagina Studentenwelzijn (NL/EN) met aandacht voor fysiek/mentaal welzijn, sociaal contact, studentbuddy’s, medestudenten helpen en ondersteuning (Universiteit Leiden)

Online samenwerken rondom studentenwelzijn in het hoger onderwijs

Met verschillende besloten online communicaties faciliteert ECIO een platform voor kennisdeling, het uitwisselen van ideeën, bespreken van knelpunten en samenwerken met gelijkgestemden. Heb je interesse? Sluit dan ook aan.

Initiatieven vanuit het onderwijsveld

 • De StudieTool is een landelijk initiatief waar veel studenten met een chronische aandoening of beperking baat bij kunnen hebben om hen zoveel mogelijk aan de studie te houden of te krijgen. (Met instellingssubsidie van het ministerie van VWS).
 • Happy Student Society een studenteninitiatief dat de mentale en fysieke welzijn van studenten bevordert door het aanbieden van workshops, lezingen en een luisterend oor van ‘wellbeing mentors’ (Erasmus Universiteit Rotterdam) (2021).
 • The Living Room is een online omgeving waar evenementen, activiteiten en tips worden gedeeld die je welzijn in de coronatijd kunnen ondersteunen. (Erasmus Universiteit Rotterdam).
 • De inzet van Student (life) coaches. Een goed gesprek over levensvragen met een ervaren studentencoach. (Wageningen University & Research) (2020).
 • In deze coronatijd helpt de TU Eindhoven hun studenten met het organiseren van masterclasses. Bijvoorbeeld hoe je effectief studeert, je veerkracht kan ontwikkelen in de huidige tijd of kan bijdragen aan je eigen studentenwelzijn. (TU Eindhoven) (2020).
 • Op de Universiteit Utrecht wordt op meerdere manieren aan studentenwelzijn gewerkt. Denk aan een wellbeing week, het Skillslab, via trainingen en via welzijnstrainers. Deze welzijnstrainers bieden verschillende (groeps)activiteiten aan ter ondersteuning van het studentenwelzijn. Bijvoorbeeld via een studiegroep ‘succesvol thuis studeren’ of de training ‘gezond en effectief’ studeren. (Universiteit Utrecht).
 • Flowley, een leer- en community omgeving en eigen (online) campagnes voor preventieve bewustwording en duurzame levensvaardigheden rondom welzijn en persoonlijke ontwikkeling (met o.a. podcasts) laagdrempelig, inclusief en positief ingestoken. Voor iedere student fun & easy om zijn/haar eigen flow te ontdekken! (Universiteit Utrecht)
 • hartvoorstudenten berichtgeving vanuit universiteiten waarom het perspectief voor studenten van groot belang is, welke veiligheidsmaatregelen er al op de campus zijn getroffen en welke pilots met bijvoorbeeld sneltesten er al zijn gestart. (februari 2021).
 • Welzijnsmonitor-app waarmee studenten met een mood tracker kunnen aangeven hoe ze zich voelen, bijvoorbeeld hoeveel stress zij ervaren. De app kan tevens een goed hulpmiddel bieden, van een meditatieoefening tot een doorverwijzing naar een decaan of SLB’er. De verwachte lancering van de app is medio februari 2021. (Avans Hogeschool) (bericht: 27 januari 2021).
 • MIND-U project met oefeningen gebaseerd op mindfulness voor het ondersteunen van jongeren die door omstandigheden minder toegang hebben tot mentale ondersteuning. (Leuven Mindfulness Centre, Universiteit van Leuven).
 • Online services voor verbeteren mentaal welzijn van studenten: Als student kan je bijvoorbeeld gratis de Mind-Health check doen of een online programma volgen! (Caring Universities: Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht en Universiteit Maastricht).
 • Uni-Life werd speciaal opgezet voor de meest kwetsbare studenten (eenzaamheid, internationals die niet naar huis konden). Een platform voor het delen van initiatieven waar anderen bij kunnen aanhaken. Vanwege het succes loopt het langer door. Het platform zal met meer functionaliteiten worden uitgebreid. Dezelfde pilot is tevens opgezet bij Erasmus University Rotterdam en later wellicht bij Tilburg University. (Technische Universiteit Delft) (december 2020)
 • Veilige onzekerheid: tools en workshops: stress, twijfel, onzeker? Bekijk de initiatieven om studenten en begeleiders te ondersteunen om onzekerheden te erkennen en te verkennen. Om hierop acties te ondernemen waarmee ze hun onzekerheid weer productief kunnen maken. (Hogeschool Utrecht 2020).
 • Gratis coachingssessies voor jongeren tijdens coronacrisis (Rode Kruis).
 • Well being: (EN) aanbod van workshops, trainingen, evenementen en andere faciliteiten om het welzijn, de gezondheid en het geluk van de studenten te stimuleren en te verbeteren (Universiteit van Wageningen).
 • Frisse gedachtes-online platform waar studenten, die niet lekker in hun vel zitten, anoniem kunnen chatten met buddies die een luisterend oor bieden (Trajectum).
 • Eenzame jongeren-platform (NL/EN) met informatie over eenzaamheid, persoonlijke verhalen, tips en een zelftest. En een mogelijkheid voor het plaatsen van vragen en berichten op de forumpagina.
 • Handige Apps voor studiesucces (Hanzehogeschool Groningen).
 • Student Support Groups voor het verbeteren van studentenwelzijn (NL/EN) (Universiteit Leiden).
 • Every mind matters (EN) voor ondersteuning bij het welzijn van studenten zoals eenzaamheid, geldproblemen enzovoort (NHS UK – gezondheidswebsite).
 • Crowdfundingscampagne, georganiseerd door Alumni van de Universiteit Utrecht: ‘Are you OK out there?’ met handvatten en initiatieven om het welzijn van studenten te verbeteren.
 • Moodpep voor studenten voor verbondenheid en studiestimulans (Universiteit van Leiden).
 • Community Radio brengt de TU/e-gemeenschap samen met de TU/e (Technische Universiteit Eindhoven).
 • Virtuele campus om studenten en personeel een gevoel van gemeenschap te bieden tijdens de coronacrisis (Erasmus Universiteit Rotterdam).
 • Online wellbeing platform ‘Are you OK out there?’: students4students helplijn en activiteiten voor versterken welzijn (Erasmus Universiteit Rotterdam).
 • Grow it! Een app als steuntje in de rug voor thuiszittende jongeren tijdens de coronacrisis. Zes weken spelen jongeren een game met deze app. Elke dag ontvangen ze op vijf willekeurige momenten een korte vragenlijst met vragen over hun slaap, beweging, emoties, copingstrategieën, sociaal gedrag, eenzaamheid en stress. Ook doen ze mee aan opdrachten, zogeheten challenges. Bijvoorbeeld: bak of kook iets lekkers voor je buren, vertel je vriendin wat je leuk aan haar vindt of maak een foto van een levende kip (Erasmus Universiteit Rotterdam).
 • Student coaching voor ondersteuning voor onderwijsprofessionals gericht op studentenwelzijn, zoals inspiratie, tools, voorbeelden enzovoort (Fontys).

Ondersteuning specifieke hulpvragen studentenwelzijn

Studenten met een extra ondersteuningsvraag kunnen naast hun studie niet altijd een bijbaantje nemen. Zeker ook met de coronacrisis zijn de mogelijkheden nog meer beperkt. Studeren met financiële problemen kan ook extra druk met zich meebrengen.

Handreikingen

Inspiratie

 • Kennisdelingssessies voor hoger onderwijsprofessionals rondom financiële ondersteuning voor studenten met een ondersteuningsvraag.
 • Onbelemmerdstuderen.nl Alle informatie op 1 plek voor zowel mbo- als hoger onderwijsstudenten met een ondersteuningsvraag, die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg.

Organisaties

Een overzicht van enkele organisaties die studenten met een extra ondersteuningsvraag mogelijk kunnen ondersteunen. ECIO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de onderstaande websites en betrouwbaarheid van de organisaties.

 • UVW
 • Informatiepunt Wajong
 • Ieder(in) Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.
 • Rijksoverheid
 • Ouders & Onderwijs is een organisatie voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders & Onderwijs helpt én vertegenwoordigt ouders.
 • Kennispunt MBO informeert over de actuele ontwikkelingen op het gebied van taal en rekenen, onderwijs en examineren, burgerschap, leven lang ontwikkelen en passend onderwijs.
 • Landelijk Beraad Studentendecanen | LBS is een beroepsnetwerk van studentendecanen verbonden aan de universiteiten in Nederland.
 • Balans Digitaal voor ondersteuning van ouders met kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag.
 • College voor de Rechten van de Mens beschermt, belicht en bevordert de mensenrechten in Nederland. Dit doen zij onder andere door onderzoek, advies en voorlichting.
 • Disability Studies in Nederland stimuleert onderzoek en onderwijs op het gebied van disability studies. Door het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis wil DSiN werken aan sociale verandering en bijdragen aan participatie en inclusie van mensen met beperkingen.

Handreikingen

 • Handleiding studeren met psychische klachten.(2015)
 • Infographic over depressies van het Trimbosinstituut. (2016)
 • Handreiking voor mediaprofessionals: Suïcide voorkomen via de media. (Trimbos Instituut en 113 zelfmoordpreventie, 2018)
 • Ondersteuning voor studenten met psychische klachten bij het maken van de afweging over wat je wel en niet vertelt: Coral 2.0.
 • Inventarisatie aanbod laagdrempelige psychische hulpverlening binnen mbo, hbo en wo.(ECIO,2019)

Inspiratie

 • Onbelemmerdstuderen.nl Alle informatie op 1 plek voor zowel mbo- als hoger onderwijsstudenten met een ondersteuningsvraag, die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg.

Organisaties

Een overzicht van enkele organisaties die studenten met psychische klachten, stress mogelijk kunnen ondersteunen. ECIO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de onderstaande websites en betrouwbaarheid van de organisaties.

 • 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor suïcidepreventie. Voel je je somber, leeg en eenzaam? Wellicht zijn dit symptomen van een depressie. Kijk op 113.nl/depressie voor informatie en hulp bij depressie.
 • Depressie Vereniging is een landelijke patiëntenvereniging van en voor mensen met een depressie en hun naasten.
 • Gezondeboel wil dat het werken aan mentale gezondheid toegankelijk en laagdrempelig wordt voor iedereen. Dit doen ze met een online e-Healthplatform waar online trainingen, Virutal Reality, apps en vragenlijsten samenkomen.
 • De coaches van AKM KunstMaat zijn gespecialiseerd in begeleiding voor het kunstonderwijs bij persoonlijke of psychologische problemen. Ze hebben een brede ervaring met vormen van ASS, AD(H)D, depressie en persoonlijkheidsstoornissen, maar ze zijn ook thuis in persoonlijke en studieproblemen. Een kunstcoach helpt je om meer grip te krijgen op je studie in de kunsten.
 • College voor de Rechten van de Mens beschermt, belicht en bevordert de mensenrechten in Nederland. Dit doen zij onder andere door onderzoek, advies en voorlichting.
 • #Ikbenopen onderzoekt de maatschappij met de vraag wat nodig is om openheid over mentale gezondheid en psychische klachten te normaliseren. Zij investeren in bewustwording om te motiveren tot gedragsverandering.
 • Landelijk Beraad Studentendecanen | LBS is een beroepsnetwerk van studentendecanen verbonden aan de universiteiten in Nederland.
 • Ouders & Onderwijs is een organisatie voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders & Onderwijs helpt én vertegenwoordigt ouders.
 • Trimbos Instituut is een onafhankelijk kennisinstituut voor alcohol, tabak, drugs en mentale gezondheid. Zij signaleren, onderzoeken en komen met toepasbare interventies. En zijn aanjager van de maatschappelijke agenda t.a.v. mentale gezondheid en middelengebruik.

Meer over leren zonder belemmering

Naast financiële zorgen en het sociale klimaat kunnen ook specifieke ondersteuningsvragen en studeren met een functiebeperking van invloed zijn op het welzijn van studenten. Op de hieronder genoemde webpagina’s vind je hierover meer informatie. Daarbij gaan we ook in op ondersteuning bij in- en doorstroom in het onderwijs en overstap naar de arbeidsmarkt. Op de website vind je ook informatie over onderzoeksresultaten en tools rondom studentenwelzijn.

Gerelateerde items

Mentaal welzijn i.r.t. het brein | bijeenkomst Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho Copy

Maak werk van inclusief onderwijs met Nationaal Programma Onderwijs

Annual International Student Survey 2021 | mentaal welzijn uitgelicht

Mentaal welzijn i.r.t. het brein | bijeenkomst Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho

Rapport De Staat van het Onderwijs 2021 | welzijn van studenten staat onder druk

Infographic | Mentaal welzijn in coronatijd; 10 aanbevelingen vanuit studentperspectief