Tips en praktijkvoorbeelden studentenwelzijn

Op deze pagina vind je inspirerende voorbeelden uit de hogeronderwijspraktijk. Het overzicht wordt continu geüpdatet. We hopen je met deze voorbeelden te inspireren zodat we samen verder kunnen bouwen aan het vormgeven van studentenwelzijn. Momenteel zijn de voorbeelden vooral toegespitst op initiatieven van onderwijsinstellingen ten tijde van de coronacrisis.

Online samenwerken rondom studentenwelzijn in het hoger onderwijs

Sluit ook aan bij de besloten LinkedIn-groep ‘Studentenwelzijn in het hoger onderwijs’ voor kennisdeling, het bespreken van knelpunten en samenwerken met gelijkgestemden. Er is ook een speciale LinkedIn-groep om samen ervaringen te delen rondom jonge mantelzorgers.

Initiatieven studentenwelzijn in het hoger onderwijs

Hieronder vind je verschillende initiatieven voor studenten en/of professionals in het hoger onderwijs in de volgende categorieën: ‘beleidsdocumenten en handreikingen’ met richtlijnen/aandachtspunten, ‘tips en goede voorbeelden’ en ‘tools en platforms’.

 • Handreiking voor het vormgeven van effectief afstandsonderwijs. Een beschrijving van zes risico’s van afstandsonderwijs, effectieve afstandslessen, effectieve aanpakken en wetenschappelijke inzichten voor alle onderwijssectoren, en hoe ouders te betrekken in het afstandsonderwijs.  (Inspectie van het Onderwijs/Universiteit van Maastricht) (24-12-2020)
 • Tijdelijke regeling Ministerie van OCW: tegemoetkoming voor studievertraging i.v.m. COVID-19 uitbraak (22-07-2020)
 • Servicedocument HO – aanpak coronavirus COVID-19 (update 11-11-2020) (Ministerie van OCW)
 • Handreiking Studentenwelzijn in Corona-tijd (uitgave Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn) (juli 2020)
 • Regeling afwijkende inschrijvingen ho (Ministerie van OCW) voor studenten en instellingen rondom vooropleidings-, toelatingseisen en regels instellingsbeleid. (22-07-2020)
 • Studiekeuze: informatie voor studenten voor in tijden van corona (studiekeuze123)
 • Factsheet: Studentenwelzijn in coronatijd: aandachtspunten en practices van hogescholen  (VH-netwerk Studentenwelzijn)
 • Factsheet: informatie rondom beleid en implementatie studentenwelzijn (Vereniging hogescholen)
 • Richtlijnen van het Diversity Office van de Universiteit Leiden voor toegankelijk digitaal onderwijs ten tijde van de coronacrisis
 • Informatie voor studenten: start studiejaar aankomende studenten, studeren op afstand | docenten: digitaal onderwijs en thuiswerken (Hogeschool van Amsterdam)
 • Bootcamp, een vernieuwende vorm van online onderwijs dat inhoudelijk aansluit bij een actueel probleem. Hoe gaat een bedrijf, instelling of overheidsinstantie om met de ‘disruptieve’ gebeurtenis die de coronacrisis is? En hoe zorgen organisaties ervoor dat ze ‘fit’ zijn en blijven? Studenten leren om vanuit verschillende invalshoeken naar een probleem te kijken. (Tilburg University)
 • Online magazine met inspirerende voorbeelden en initiatieven rondom studentenwelzijn in Coronatijd en daarbuiten. Met  tips voor studenten tot aan een overzicht van ondersteunende diensten en studentenwelzijnbeleid van de Nederlandse universiteiten (VSNU) (december 2020)
 • Brochure ‘Wat een drukte. Terwijl er niks te doen is!’ Verhalen van studenten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in coronatijd. Een bron van informatie en inspiratie voor velen. (Hogeschool Windesheim) (maart 2020)
 • Terugblik workshops ‘Studenten, alcohol, drugs en tabak’. Ontdek wat je als onderwijsinstelling of vereniging kunt doen om problemen door alcohol- en drugsgebruik en roken te voorkomen, beperken en verhelpen. Met o.a. een interessant webinar over de gevolgen van de coronacrisis op het welzijn van studenten. (Trimbos Instituut) (november 2020)
 • Tips en adviezen voor zelfmoordpreventie: hoe kan je kwetsbare jongeren in coronatijd goed bereiken, en hoe zorg je ervoor dat jongeren weten waar ze (digitaal) heen kunnen als er problemen of moeilijkheden zijn. (113 Zelfmoordpreventie) (2020)
 • Overleg en advies voor zelfmoordpreventie. Maak je je als studentbegeleider zorgen om iemand die aan zelfdoding denkt? Neem dan contact op met een hulpverlener van 113. Zij bieden je een helpende hand in het omgaan met de situatie en de ander. (113 Zelfmoordpreventie)
 • De mooiste tijd van ons leven studenten doen het voor het studentenleven (koepel van studentenverenigingen, de Landelijke Kamer van Verenigingen – LKvV) (oktober 2020)
 • Tips voor succesvol thuis studeren (Hanzehogeschool Groningen)
 • Outreach Support Group for international students (Universiteit Utrecht)
 • Een zinnig gesprek aanvragen met een ervaren begeleider over uitdagende levenssituaties (Universiteit Utrecht)
 • Efficiënt online studeren: 10 tips voor motivatie, inzet, welzijn, actieve betrokkenheid, binding en engagement van studenten (Hogeschool InHolland)
 • Tips in tijden van Corona rondom psychische klachten, fitheid, mentale gezondheid, studiebegeleiding, mindfulness (Universiteit Utrecht)
 • Tips en tools voor (online) studiebegeleiding, psychologische ondersteuning, thuisstudie en in contact blijven met de campus (Radboud Universiteit)
 • Corona information ter inspiratie en (online) initiatieven (Engelstalig) (Universiteit Twente)
 • Ochtendritueel voor studenten: gezellig én stok achter de deur (Hogeschool Rotterdam)
 • Sociaal contact en community-vorming op afstand: hoe geef je dit vorm en wat is het belang hiervan voor de leeropbrengst, motivatie en persoonsvorming (Universiteit Utrecht)
 • College in de concertzaal | voor fysiek onderwijs op 1,5 meter afstand (Radboud Universiteit)
 • Tips voor thuiswerken in coronatijd (Rijksoverheid)
 • Tips voor studeren in coronatijd voor studenten, docenten en opleidingen (Hogeschool Inholland)
 • Wellbeing week met activiteiten voor studenten voor een betere balans tussen studie en ontspanning (Universiteit Utrecht)
 • Webpagina Studentenwelzijn (NL/EN) met aandacht voor fysiek/mentaal welzijn, sociaal contact, studentbuddy’s, medestudenten helpen en ondersteuning (Universiteit Leiden)
 • Welzijnsmonitor-app waarmee studenten met een mood tracker kunnen aangeven hoe ze zich voelen, bijvoorbeeld hoeveel stress zij ervaren. De app kan tevens een goed hulpmiddel bieden, van een meditatieoefening tot een doorverwijzing naar een decaan of SLB’er. De verwachte lancering van de app is medio februari 2021. (Avans Hogeschool) (bericht: 27 januari 2021)
 • Online services voor verbeteren mentaal welzijn van studenten: Als student kan je bijvoorbeeld gratis de Mind-Health check doen of een online programma volgen! (Caring Universities: Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht en Universiteit Maastricht)
 • Veilige onzekerheid: tools en workshops: stress, twijfel, onzeker? Bekijk de initiatieven om studenten en begeleiders te ondersteunen om onzekerheden te erkennen en te verkennen. Om hierop acties te ondernemen waarmee ze hun onzekerheid weer productief kunnen maken. (Hogeschool Utrecht 2020)
 • Gratis coachingssessies voor jongeren tijdens coronacrisis (Rode Kruis)
 • Well being: (EN) aanbod van workshops, trainingen, evenementen en andere faciliteiten om het welzijn, de gezondheid en het geluk van de studenten te stimuleren en te verbeteren (Universiteit van Wageningen)
 • Frisse gedachtes-online platform waar studenten, die niet lekker in hun vel zitten, anoniem kunnen chatten met buddies die een luisterend oor bieden (Trajectum)
 • Eenzame jongeren-platform (NL/EN) met informatie over eenzaamheid, persoonlijke verhalen, tips en een zelftest. En een mogelijkheid voor het plaatsen van vragen en berichten op de forumpagina.
 • Handige Apps voor studiesucces (Hanzehogeschool Groningen)
 • Student Support Groups voor het verbeteren van studentenwelzijn (NL/EN) (Universiteit Leiden)
 • Every mind matters (EN) voor ondersteuning bij het welzijn van studenten zoals eenzaamheid, geldproblemen enzovoort (NHS UK – gezondheidswebsite)
 • Crowdfundingscampagne, georganiseerd door Alumni van de Universiteit Utrecht: ‘Are you OK out there?’ met handvatten en initiatieven om het welzijn van studenten te verbeteren
 • Moodpep voor studenten voor verbondenheid en studiestimulans (Universiteit van Leiden)
 • Community Radio brengt de TU/e-gemeenschap samen met de TU/e (Technische Universiteit Eindhoven)
 • Virtuele campus om studenten en personeel een gevoel van gemeenschap te bieden tijdens de coronacrisis (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Online wellbeing platform ‘Are you OK out there?’: students4students helplijn en activiteiten voor versterken welzijn (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Grow it! Een app als steuntje in de rug voor thuiszittende jongeren tijdens de coronacrisis. Zes weken spelen jongeren een game met deze app. Elke dag ontvangen ze op vijf willekeurige momenten een korte vragenlijst met vragen over hun slaap, beweging, emoties, copingstrategieën, sociaal gedrag, eenzaamheid en stress. Ook doen ze mee aan opdrachten, zogeheten challenges. Bijvoorbeeld: bak of kook iets lekkers voor je buren, vertel je vriendin wat je leuk aan haar vindt of maak een foto van een levende kip (Erasmus Universiteit Rotterdam) 
 • Student coaching voor ondersteuning voor onderwijsprofessionals gericht op studentenwelzijn, zoals inspiratie, tools, voorbeelden enzovoort (Fontys)

Onderzoeken rondom studentenwelzijn

Lees meer over de verschillende onderzoeken rondom het welzijn van studenten in het hoger onderwijs. Een overzicht van onderzoeken over het mentale welzijn van studenten in relatie tot de coronacrisis.

Wil je ook jouw praktijkvoorbeeld studentenwelzijn delen?

Laat het ons weten. We voegen deze graag aan het overzicht toe. Zo creëren we een mooi overzicht van verschillende initiatieven binnen de hogeronderwijsinstellingen.

ECIO infolijn voor hulpvragen

Met de infolijn ondersteunt ECIO studenten bij studeren zonder belemmering en verwijst naar verschillende organisaties die hen ook daarbij ondersteuning kunnen bieden.