Onderzoeken studentenwelzijn

Op deze pagina vind je verschillende onderzoeken rondom het welzijn van studenten in het hoger onderwijs. Dit is een overzicht van onderzoeken over het mentale welzijn van studenten in relatie tot de coronacrisis.

Het overzicht wordt continu geüpdatet.

Overzicht onderzoeken rondom studentenwelzijn

 • Het Grote Uitgaansonderzoek 2020: Uitgaanspatronen, middelengebruik, gezondheid en intentie tot stoppen of minderen onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen (Trimbos, april 2021)
 • Handreiking LHBTI-emancipatie: feiten en cijfers op een rij (Movisie, maart 2021)
 • Onderzoeksrapport Vier muren en een scherm. Studenten over hun welzijn, studievoortgang en betrokkenheid in coronatijd (Hogeschool Inholland, maart 2021)
 • Onderzoek studentenwelzijn (longitudinaal, iteratief) aan de TU Delft. Bij het onderzoek voor het verkrijgen van actionable results was de centrale vraag:  Waar moeten we studenten over bevragen zodat we op institutioneel niveau beleid voeren dat reageert op de huidige situatie en welzijn waarborgt en begunstigt. (TU Delft, maart 2021)
 • Welzijn internationale studenten die studeren aan een Nederlandse hoger onderwijsinstelling (NUFFIC, februari 2021)
 • Instroom van eerstejaarsstudenten in het hoger beroepsonderwijs (vereniging Hogescholen, februari 2021)
 • Onderzoek Ervaringen van studenten met onderwijs en toetsen op afstand tijdens corona (ResearchNed, februari 2021)
 • SPRiNG (Studying Professional Resilience in Nursing students and new Graduates): determinanten van fysieke en mentale gezondheid en uitval tijdens en vlak na de opleiding zijn in kaart gebracht en interventies worden verkend. Bekijk ook de video’s. (Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam, januari 2021)
 • S.O.S. onderzoek naar welzijn, behoeftes en meningen van studenten tijdens coronapandemie (studenten uit Leiden, Delft en Utrecht i.s.m. ISO, januari 2021)
 • thuisbesmet.nl website met nieuws, contact en een interactieve dashboard waarmee je zelf kunt filteren op specifieke data (studenten uit Leiden, Delft en Utrecht i.s.m. ISO, december 2020)
 • Onderzoek Promovendi met mantelzorgtaken: zij lopen een groter risico op mentale gezondheidsklachten, maar daarover praten zij niet met hun begeleiders. Dat blijkt uit onderzoek van Josephine Bergmans en Inge van der Weijden (Universiteit Leiden, december 2020).
 • Corona effect analyse voor jongeren met een chronische aandoening. (JongPIT & Jongeren INC, november 2020)
 • Onderzoek effect van de coronapandemie op jongeren. Advies: betrek jongeren meer bij de maatschappij in coronatijd  (Erasmus Universiteit, november 2020)
 • Artikel over de oorzaken van burn-outklachten, t.w.: slaaptekort en een gevoeld gebrek aan autonomie – bij Nederlandse geneeskundepromovendi (door onderzoekers van het AUMC, de Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht, november 2020)
 • Nederlands Autisme Register: rapportages met de basisresultaten uit de NAR-meting 2020: algemene kenmerken van de NAR-deelnemers, deelrapporten met resultaten per deelnemersgroep: (1) (jong)volwassenen met autisme over zichzelf, (2) ouders/verzorgers over hun kind met autisme en (3) wettelijk vertegenwoordigers over hun naaste met autisme en een zware zorgbehoefte. (Nederlands Autisme Register, oktober 2020)
 • Draagvlakonderzoek naar meer eenduidigheid in het definiëren en meten van mentale gezondheid onder jongeren (Trimbos Instituut, 2020)
 • Semesterevaluatie studentervaringen van met name online onderwijs (Universiteit Leiden, oktober 2020).
 • Onderzoek van Caring Universities, een initiatief van vier Nederlandse universiteiten, over de impact van de coronacrisis op het (mentale) welzijn van studenten (oktober 2020)
 • Onderzoek naar effect corona-maatregelen: isolement mensen met een beperking of chronische aandoening (Ieder(in), oktober 2020)
 • Een overzicht op NRO van al het coronagerelateerd onderzoek in het hoger onderwijs, met daarbij veel aandacht voor het mentale welzijn van studenten. Je vindt er ook informatie over lopende (welzijn)onderzoeken binnen het hoger onderwijs.
 • Van inclusie naar impact. Een meerjarige studie naar de impact van het Erasmus+ programma onder ho-studenten.
 • Specifieke groepen zoals werkzoekenden en studenten hadden, anders dan in 2019, vaker ernstige angst- en depressieve symptomen dan werkenden tijdens de corona uitbraak. Dit blijkt uit nieuw bevolkingsonderzoek in Nederland uitgevoerd door CentERdata, Fonds Slachtofferhulp, NIVEL en Tilburg University (NETHLAB). Het onderzoek wordt aangehaald in dit artikel waar de resultaten verder worden toegelicht. “Het aandeel jongeren met psychische klachten veranderde nauwelijks de afgelopen jaren. Maar in de coronacrisis hebben studenten het zwaar, blijkt uit nieuw landelijk onderzoek.” (september 2020)
 • Onderzoek naar de gevolgen van de corona-crisis voor mensen met psychische problemen en hun naasten (MIND, augustus 2020).
 • Blog Trimbos Instituut over het belang van een goede sociale start voor studenten in de coronatijd. De auteurs van deze blog zijn onderzoekers binnen het Trimbos Instituut die kennis over de mentale gezondheid en middelengebruik onder studenten onderzoeken en bundelen. In de blog worden verschillende relevante onderzoeksresultaten met betrekking tot het studentenwelzijn in coronatijd aangehaald. (augustus 2020)
 • Onderzoeksresultaten welbevinden studenten en medewerkers (Radboud Universiteit, juli 2020).
 • Onderzoek studentenwelzijn Studenten ervaren tijdens afstandsonderwijs goed contact met docenten, maar minder leerplezier (hogeschool Rotterdam, juli 2020).
 • De Inspectie van Onderwijs heeft twee (landelijke) peilingen In de tweede peiling komt kort aan bod dat er in het mbo en hoger onderwijs grote zorgen leven bij bestuurders over de motivatie en welzijn van studenten. (juli 2020)
 • Quick scan infographic digitale en sociale transformatie – werk en welzijn van HVA-professionals in tijden van corona (Amsterdam University of Applied Sciences, juli 2020).
 • Onderzoeksresultaten studeren, studievoortgang en welbevinden tijdens corona (ResearchNed, juni 2020).
 • Onderzoek studentenwelzijn Onderwijs in coronatijd: “Het gaat om meer dan kennis, cijfers en rendement” (hogeschool Utrecht, juni 2020).
 • Peiling LSVb over de ervaring van studenten in coronatijd (totaal 427 studenten bevraagd). Hier is ook een specifiek onderdeel gespecificeerd over studeren met een ondersteuningsvraag in coronatijd en hoe deze studenten het afstandsonderwijs ervaren. (mei 2020)
 • Geen onderzoek, maar een rondgang onder decanen en studiekeuzeadviseurs door studentenpsycholoog Marco de Wind van Fontys Studentenvoorzieningen. ‘Gezondheidsklachten zijn bij studenten in deze coronacrisis niet wezenlijk anders, maar worden er wel door versterkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om eenzaamheid en het gemis aan structuur.’ (Fontys, april 2020).

Inspiratie studentenwelzijn

Ben je op zoek naar inspirerende voorbeelden voor studentenwelzijn? Bekijk de tips, goede praktijkvoorbeelden en tools die je hiervoor kan inzetten.

Staat het onderzoek rondom studentenwelzijn van jouw onderwijsinstelling er al bij?

Laat het ons weten. We voegen deze graag aan het overzicht toe. Zo creëren we een mooi overzicht van verschillende initiatieven binnen de hogeronderwijsinstellingen.

Gerelateerde items

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?

GeestKracht-scholen doorbreken taboe op psychische klachten in het mbo

Studiekeuze en motivatie | Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho