Onderzoeken studentenwelzijn

Landelijke Kennisbank Studentenwelzijn: de centrale plek voor informatie

Ben je op zoek naar feiten en cijfers vanuit onderzoek rondom studentenwelzijn? Bezoek dan de landelijke Kennisbank Studentenwelzijn; een centraal overzicht van alle initiatieven rondom studentenwelzijn. Hiermee worden bestaande onderzoeken en ook praktijkvoorbeelden, handreikingen, tools, tips en andere (internationale) welzijnsinitiatieven aan elkaar verbonden. De kennisbank is op 13 januari 2022 gelanceerd om te inspireren en kennis te delen.

Thematische insteek Kennisbank Studentenwelzijn

De thematische insteek van de kennisbank is gebaseerd op het StepChangemodel: een internationaal raamwerk voor de inbedding van mentaal welzijn in het onderwijs.

met illustraties de thema's beeldend weergegeven: beleid, onderzoek, toerusting staf, preventie, overgang-transiei, begeleiding, samenwerking, vroege interventie

Initiatieven vindbaar op inhoudelijke ondersteuningsvragen

Binnen de hierboven genoemde thema’s zijn verschillende initiatieven toegankelijk rondom inhoudelijke onderwerpen zoals psychische klachten, sociale binding, mentale weerbaarheid/veerkracht, stress/prestatiedruk, suïcidepreventie, LGBTOIA2S+ en financiële problemen. Ook is er aandacht voor studenten die studeren in een bijzondere omstandigheid. Daarnaast is het mogelijk om de initiatieven te categoriseren op het soort initiatief. Hiermee kan je specifiek op zoek naar een overzicht in beschikbare onderzoeken, handreikingen of (internationale) praktijkvoorbeelden. De kennisbank wordt met regelmaat geüpdatet.

Bouw mee aan een landelijk kennisoverzicht studentenwelzijn!

Wij roepen hierbij hoger onderwijsinstellingen en welzijnsorganisaties op om initiatieven te blijven delen. Deel hier jouw initiatief en inspireer anderen.

Gerelateerde items

ECIO lanceert landelijke Kennisbank Studentenwelzijn ter bevordering welbevinden studenten