Onderzoeken studentenwelzijn

Op deze pagina vind je verschillende onderzoeken rondom het welzijn van studenten in het hoger onderwijs. Dit is een overzicht van onderzoeken over het mentale welzijn van studenten in relatie tot de coronacrisis.

Het overzicht wordt continu geüpdatet.

Overzicht onderzoeken rondom studentenwelzijn

 • Semesterevaluatie studentervaringen van met name online onderwijs (Universiteit Leiden) (oktober 2020).
 • Onderzoek van Caring Universities, een initiatief van vier Nederlandse universiteiten, over de impact van de coronacrisis op het (mentale) welzijn van studenten (oktober 2020)
 • Onderzoek naar effect corona-maatregelen: isolement mensen met een beperking of chronische aandoening (Ieder(in) – oktober 2020)
 • Een overzicht op NRO van al het coronagerelateerd onderzoek in het hoger onderwijs, met daarbij veel aandacht voor het mentale welzijn van studenten. Je vindt er ook informatie over lopende (welzijn)onderzoeken binnen het hoger onderwijs.
 • Specifieke groepen zoals werkzoekenden en studenten hadden, anders dan in 2019, vaker ernstige angst- en depressieve symptomen dan werkenden tijdens de corona uitbraak. Dit blijkt uit nieuw bevolkingsonderzoek in Nederland uitgevoerd door CentERdata, Fonds Slachtofferhulp, NIVEL en Tilburg University (NETHLAB). Het onderzoek wordt aangehaald in dit artikel waar de resultaten verder worden toegelicht. “Het aandeel jongeren met psychische klachten veranderde nauwelijks de afgelopen jaren. Maar in de coronacrisis hebben studenten het zwaar, blijkt uit nieuw landelijk onderzoek.” (september 2020)
 • Onderzoek naar de gevolgen van de corona-crisis voor mensen met psychische problemen en hun naasten (MIND, augustus 2020).
 • Blog Trimbos Instituut over het belang van een goede sociale start voor studenten in de coronatijd. De auteurs van deze blog zijn onderzoekers binnen het Trimbos Instituut die kennis over de mentale gezondheid en middelengebruik onder studenten onderzoeken en bundelen. In de blog worden verschillende relevante onderzoeksresultaten met betrekking tot het studentenwelzijn in coronatijd aangehaald. (augustus 2020)
 • Onderzoeksresultaten welbevinden studenten en medewerkers (Radboud Universiteit, juli 2020).
 • Onderzoek studentenwelzijn Studenten ervaren tijdens afstandsonderwijs goed contact met docenten, maar minder leerplezier (hogeschool Rotterdam, juli 2020).
 • De Inspectie van Onderwijs heeft twee (landelijke) peilingen In de tweede peiling komt kort aan bod dat er in het mbo en hoger onderwijs grote zorgen leven bij bestuurders over de motivatie en welzijn van studenten. (juli 2020)
 • Quick scan infographic digitale en sociale transformatie – werk en welzijn van HVA-professionals in tijden van corona (Amsterdam University of Applied Sciences, juli 2020).
 • Onderzoeksresultaten studeren, studievoortgang en welbevinden tijdens corona (ResearchNed, juni 2020).
 • Onderzoek studentenwelzijn Onderwijs in coronatijd: “Het gaat om meer dan kennis, cijfers en rendement” (hogeschool Utrecht, juni 2020).
 • Peiling LSVb over de ervaring van studenten in coronatijd (totaal 427 studenten bevraagd). Hier is ook een specifiek onderdeel gespecificeerd over studeren met een ondersteuningsvraag in coronatijd en hoe deze studenten het afstandsonderwijs ervaren. (mei 2020)
 • Geen onderzoek, maar een rondgang onder decanen en studiekeuzeadviseurs door studentenpsycholoog Marco de Wind van Fontys Studentenvoorzieningen. ‘Gezondheidsklachten zijn bij studenten in deze coronacrisis niet wezenlijk anders, maar worden er wel door versterkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om eenzaamheid en het gemis aan structuur.’ (Fontys, april 2020).

Staat het onderzoek rondom studentenwelzijn van jouw onderwijsinstelling er al bij?

Laat het ons weten. We voegen deze graag aan het overzicht toe. Zo creëren we een mooi overzicht van verschillende initiatieven binnen de hogeronderwijsinstellingen.

Neem voor meer informatie contact met ons op

Joyce van der wegen | ECIO

Joyce van der Wegen

Franka van de Wijdeven l ECIO

Franka van de Wijdeven

Gerelateerde items

Programma Onbeperkt meedoen! – Ministerie van VWS maakt de balans op

Hoe beperken we voor studenten zoveel mogelijk de nadelige effecten van de coronamaatregelen?