De ontwikkeling van een inclusief studieklimaat

Studenten met een extra ondersteuningsvraag kunnen belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg. Ook financiële zorgen en het sociale klimaat kunnen van invloed zijn op het welzijn van studenten. Elke student heeft recht op de noodzakelijke ondersteuning en begeleiding om succesvol een studie te kunnen starten, te volgen en af te ronden. Dit vraagt om aanpassingen van onderwijsprofessionals, de inrichting van het onderwijs, gebouwen en voorzieningen. ECIO ondersteunt hierbij. Bijvoorbeeld met advies op maat, het faciliteren van netwerken, trainingen, onderzoek en het delen van handreikingen.

Advies op maat

Lees/bekijk ook:

Online samenwerken rondom studentenwelzijn in het hoger onderwijs

Sluit ook aan bij de besloten LinkedIn-groep ‘Studentenwelzijn in het hoger onderwijs’ voor kennisdeling, het bespreken van knelpunten en het samenwerken met gelijkgestemden.

Landelijk Netwerk Studentenwelzijn ho

ECIO organiseert en faciliteert het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn ho, samen met onderwijsprofessionals uit het veld en studenten. Een netwerk voor uitwisseling van ervaringen en het delen van kennis, goede praktijken en knelpunten. De volgende ambities staan daarbij centraal:

  • Aandacht voor inclusief hoger onderwijs studieklimaat
  • Volledige en laagdrempelige informatievoorziening
  • Intensivering financiële ondersteuning
  • Instelling specifieke organisatie van de zorg voor studentenwelzijn
  • Continue aandacht voor bekwaamheid.

Gerelateerde items

Hybride onderwijs als norm | Waarom fysiek óf online onderwijs?

GeestKracht-scholen doorbreken taboe op psychische klachten in het mbo

Studiekeuze en motivatie | Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho