Instroom en doorstroom inclusief onderwijs

hoefijzer met balk eronder - beeldmerk ECIO

13 januari 2021

Veelgestelde vragen

Tips, praktijkvoorbeelden en handreikingen

hoefijzer met balk eronder - beeldmerk ECIO

02 oktober 2020

Pagina

Handreiking | bijdragen aan een succesvolle doorstroom van v(s)o naar mbo voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften

Publicatie overgang v(s)o naar mbo leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften

24 maart 2020

Publicaties

Topic: mbo

Handreiking | doorstroom mbo-studenten met ondersteuningsbehoefte naar hbo

Handreiking doorstroom

01 juni 2018

Publicaties

Topics: Informatievoorziening, mbo, Onderwijs en arbeidsmarkt

Instroom

hoefijzer met balk eronder - beeldmerk ECIO

29 oktober 2019

Pagina

Informatievoorziening sleutelmomenten studieproces

hoefijzer met balk eronder - beeldmerk ECIO

23 juli 2019

Pagina