VN-Proof onderwijs | Wat moet je als professional in het onderwijs weten?

Afbeelding kaft vn proof onderwijs wat moet je als professional weten

01 april 2021

Vijf stappen naar inclusiever onderwijs

Wat betekent het VN-verdrag voor onderwijsinstellingen? In deze brochure vind je vijf stappen die je kunt zetten naar inclusiever onderwijs.

Hoe borg je de afspraken van het VN-verdrag in het onderwijs? ECIO faciliteert ook de landelijke werkgroep VN-verdrag. Lees meer hierover op deze pagina.

Rechten van studenten met een beperking en de plichten van onderwijsinstellingen

Sinds 1 december 2003 is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte van toepassing op het beroepsonderwijs. Dat wil zeggen dat het mbo, hbo, universiteit en praktijkonderwijs moeten voldoen aan deze wet. Hierover lees je meer in de brochure ‘Recht op gelijke behandeling voor studenten met een handicap of een chronische ziekte – MBO, HBO, universiteit en praktijkonderwijs’.

 

Deze uitgave is financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW.

Download

Gerelateerde items