VN-Proof onderwijs – Wat moet je weten als onderwijsinstelling?

Bijeenkomst over het dichten van de gap tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor studenten met een functiebeperking en ondersteuningsvraag

31 mei 2017

Vijf stappen naar inclusiever onderwijs

Wat betekent het VN-verdrag voor onderwijsinstellingen? In deze publicatie vind je vijf stappen die je kunt zetten naar inclusiever onderwijs.

HOe borg je de afspraken van het VN-verdrag in het onderwijs? ECIO faciliteert ook de landelijke werkgroep VN-verdrag. Lees meer hierover op deze pagina.

Rechten van studenten met een beperking en de plichten van onderwijsinstellingen

Sinds 1 december 2003 is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte van toepassing op het beroepsonderwijs. Dat wil zeggen dat het mbo, hbo, universiteit en praktijkonderwijs moeten voldoen aan deze wet. Hierover lees je meer in de brochure ‘Recht op gelijke behandeling voor studenten met een handicap of een chronische ziekte – MBO, HBO, universiteit en praktijkonderwijs’.

Download

Neem contact op voor meer informatie

Gerelateerde items

Programma Onbeperkt meedoen! – Ministerie van VWS maakt de balans op

Het recht op onderwijs in het VN-verdrag handicap | verdiepend advies

Technische Universiteit Eindhoven ondertekent intentieverklaring VN-verdrag