Universal Design for Learning

Hoe diversiteit van studenten de onderwijsnorm bepaalt

20 juli 2020

De grote variatie in studenten is de norm. Het uitgangspunt van UDL is om vanaf het begin van de ontwikkeling van het curriculum rekening te houden met de verschillen tussen studenten. UDL is efficiënter, esthetischer en goedkoper dan traditionele onderwijsvormen.

In deze paper lees je meer over de betekenis van UDL en de voordelen hiervan. Daarbij wordt ook specifiek ingegaan op de voordelen van UDL voor studenten met een functiebeperking en de mogelijkheden die hulpmiddelen en reguliere technologie bieden.

Voordelen

De voordelen zijn grofweg in te delen in drie categorieën:

  1. Meer studiesucces voor de gehele studentenpopulatie.
  2. Minder kostbare aanpassingen nodig voor studenten die moeilijk gebruik kunnen maken van de aangeboden leervormen.
  3. Geen vragen over het wel of niet behalen van kerncompetenties die op een alternatieve manier getoetst zijn.

Toepassing van UDL

ECIO hoopt dat deze paper je inspireert om Universal Design for Learning toe te passen in je onderwijspraktijk. We gaan graag samen met professionals uit het hoger onderwijs aan de slag om handen en voeten te geven aan UDL bij examinering, informatievoorziening, of ICT.

Download