Transgender in het onderwijs

jongen aan tafel leest een folder

19 juni 2020

Diversiteit is al jaren een thema in het onderwijs. Maar er is daarbij niet altijd voldoende aandacht voor genderdiversiteit: de verschillende manieren waarop studenten hun geslacht beleven en uiten. Daarbij gaat het niet alleen over mannen en vrouwen, maar ook over transgender mannen en vrouwen, én transgender personen die zich niet alleen man of vrouw voelen. Op elke universiteit, mbo of hbo vind je wel transgender studenten. Dat zijn er vaak tientallen, en soms honderden.

Folder als basis voor een transgendervriendelijke onderwijsinstelling

Een transgender student kan tegen diverse problemen aanlopen: van kennisgebrek en vooroordelen bij docenten en medestudenten tot oude gegevens in de studentenadministratie en ernstige studievertraging. De meeste onderwijsinstellingen kunnen wel wat extra kennis gebruiken om de studietijd van deze studenten in betere banen te leiden. Want als transgender student hoef je er niet alleen voor te staan.

Voor wie is deze folder?

Deze folder richt zich op iedereen in een onderwijsinstelling die betrokken is bij de prestaties en het welzijn van transgender studenten, op deze studenten zelf, hun studiegenoten en op medezeggenschapsraden. Ben je zelf student? Dan weet je met deze folder wat er op jouw mbo, hbo of universiteit nog kan verbeteren. Schakel daarvoor om te beginnen een vertrouwenspersoon in. Ben je vertrouwenspersoon of docent? Dan heb je hier alle informatie op een rijtje om transgender studenten zich thuis te laten voelen op hun opleiding of school. Het verwelkomen van genderdiversiteit is na het lezen van de ervaringen, tips en handreikingen in deze folder de gewoonste zaak.

Bron: De folder is een uitgave van het Transgender Netwerk Nederland.

Download