Succesvolle inclusie-initiatieven in het hoger onderwijs

In gesprek met een aantal voorlopers

18 november 2019

Zorgeloos studeren in het hoger onderwijs is voor studenten met een beperking allerminst vanzelfsprekend. Voor alle studenten is de overgang naar het hoger onderwijs groot, maar studenten met een beperking moeten veel extra hindernissen overwinnen.

  • Welke ondersteuning is er?
  • Waar kun je die vinden?
  • Wie spreek je erop aan?

Als gevolg van weinig geïntegreerd en samenhangend beleid is er voor studenten veel onduidelijk. Hebben studenten aangegeven extra ondersteuning nodig te hebben, dan moeten zij deze niet zelden zelf regelen. De groep studenten met een beperking is geen kleine groep. Naar schatting 10% van de studenten in Nederland wordt tijdens de studie belemmerd door een functiebeperking (‘Jaarrapport 2018, studeren met een functiebeperking’, CHOI in opdracht Handicap+Studie). Daar moeten en willen instellingen iets mee. ECIO ging in gesprek met studenten en coördinatoren van vier hogescholen die een aantal goede, succesvolle initiatieven zijn gestart om studenten met een ondersteuningsvraag van meet af aan, dat wil zeggen: vanaf de instroom, beter van dienst te kunnen zijn. Hoe hebben zij dit aangepakt? En hoe ervaren hun studenten dat?

Gerelateerde items

Inclusief naar werk | Tips voor afgestudeerden met een arbeidsbeperking

Inclusief op stage | Tips voor studenten met een ondersteuningsvraag

Studieproces in kaart | wat kan je als onderwijsprofessional doen?