Studieproces in kaart voor onderwijsprofessionals

leidraad voor begeleiding van studenten met een ondersteuningsvraag

Voorblad studieproces in kaart voor professionals

30 september 2021

Studieproces in kaart is een leidraad voor professionals en studenten langs de sleutelmomenten in het primaire proces van de student. Elk sleutelmoment brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor de student met een ondersteuningsvraag.

Meerwaarde studieproces in kaart

Met de leidraad volg je het studieproces vanuit het perspectief van de student in plaats vanuit het perspectief van het systeem.

  • Je start met de uitdagingen voor de student.
  • Je krijgt inzicht in de professionele rollen van collega’s als sleutelfiguren binnen het instellingsbrede studieproces.
  • Je werkt aan verbetering van onderlinge samenwerking binnen de onderwijsinstelling.

Discussieleidraad

Het studieproces van de student is in vereenvoudigde vorm in kaart gebracht. De realiteit is bij elke onderwijsinstelling (en zelfs binnen iedere instelling) anders. Deze leidraad kan een nuttig instrument zijn om samen te kijken naar:

  • Met welke ondersteuningsvraag lopen studenten rond op de instelling?
  • Welk proces doorlopen ze?
  • Hoe kunnen we het proces soepel laten verlopen?

Meer informatie?

Wil je meer weten over de verschillende stappen die kunt nemen bij specifieke sleutelmomenten? ECIO ondersteunt onderwijsinstellingen met werksessies voor de verschillende sleutelmomenten. Neem gerust contact op met ECIO om de mogelijkheden op jouw onderwijsinstelling te bespreken.

NB: Onder studenten met een ondersteuningsvraag verstaan we studenten die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg. 

Download