Analyserapport NSE 2019

Studeren met een functiebeperking in het wetenschappelijk onderwijs

Voorblad analyserapport NSE 2019

16 juni 2020

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een studenttevredenheidsonderzoek dat jaarlijks wordt gehouden onder studenten in het hoger onderwijs. Daarmee geven gemiddeld zo’n 270.000 studenten hun oordeel over hun opleiding en instelling. Binnen deze enquête bestaat al zestien jaar een aparte module met vragen over studeren met een functiebeperking.

In het voorjaar van 2019 gaven via de NSE ruim 94.000 studenten van universiteiten en particuliere onderwijsinstellingen1 2 aan hoe tevreden ze zijn over onder meer de inhoud van het onderwijs, de sfeer op de opleiding, de deskundigheid van de docenten, de studieroosters en de studiefaciliteiten. Ook gaven ze aan of ze een functiebeperking hebben. Wanneer dit het geval was, is ook gevraagd of deze functiebeperking hen belemmert bij het studeren en in welke mate hun opleiding hen bijstaat met passende opvang, begeleiding en voorzieningen.

Deze analyse focust op de voltijds bachelor- en masterstudenten in het wo die in de NSE 2019 aangaven een functiebeperking te hebben en daarin belemmerd te worden bij het studeren. Hoe tevreden zijn zij over de faciliteiten binnen hun opleiding?

Gerelateerde items

NSE 2021 | toenemende behoefte aan maatwerk voor studenten met een ondersteuningsbehoefte

Monitor Beleidsmaatregelen 2020 – 2021 | hoe toegankelijk is het hoger onderwijs?