Praatplaat voor soepele overgang onderwijs-arbeidsmarkt

Van de sprong een brug maken

brug met ontbrekend deel in het midden met duidelijk op belang soepele overgang onderwijs naar arbeidsmarkt

16 april 2021

Ben je werkzaam bij een hoger onderwijsinstelling, een gemeente, of arbeidspartij? Wil je samen bouwen aan een ‘regionaal inclusieplan’ waarbij de hogeropgeleide student met een ondersteuningsvraag of een functiebeperking centraal staat? De praatplaat ‘Onderwijs-arbeidsmarkt: van de sprong een brug maken’ met de bijbehorende leidraad helpen je daarbij.

Knelpunt in de overstap van onderwijs naar de arbeidsmarkt

Studenten met een ondersteuningsvraag of een functiebeperking (studenten+) komen minder snel aan een baan of stage[1]. Ze hebben helaas meer kans op uitval zonder diploma; doen gemiddeld langer over de studie en bouwen een minder gevarieerd cv op. Nergens in Europa is het verschil in de kans op arbeidsparticipatie met en zonder beperking zo groot als in Nederland en in Hongarije[2]. Hoe kan dit?

  • Betrokkenen vanuit het onderwijs geven aan dat de verantwoordelijkheid van het onderwijs strikt genomen ophoudt na het behalen van het diploma.
  • Betrokkenen vanuit gemeenten geven aan dat hun verantwoordelijkheid pas start wanneer iemand thuis zit en om een uitkering vraagt.

Is er misschien sprake van een ‘systeem-weeffout’ waardoor studenten+ tussen wal en schip vallen? En als dat zo is, hoe lossen we die dan op? Gelukkig zijn er steeds meer hogescholen en arbeidsmarkt­­partijen die zich inspannen voor het leggen van verbindingen over de organisaties­grenzen heen: “Mind the gap”.

Versterken regionale ketenaanpak: Van de Sprong een Brug maken

Voor het versterken van de regionale ketenaanpak startten Berenschot en ECIO in 2019 onder het motto ‘Van de Sprong een Brug maken’, het initiatief om hoger onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven rechtstreeks met elkaar in contact te brengen. Verschillende partijen, zoals de Universiteit van Utrecht (UU), de Hogeschool Utrecht (HU), de Nederlandsche Bank (DNB) en het Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht (SOLGU) waren als voorbereidingspartners hierbij betrokken. Bijeenkomsten met hogeronderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, over de kansen voor het versterken van de ketenaanpak, leverden vaak verrassende inzichten op.

Aanleiding voor ontwikkeling praatplaat en gespreksleidraad voor betere arbeidsmarkttoeleiding

Geïnspireerd door deze inzichten werden de deelnemers enthousiast om in de eigen regio de uitgangspositie van studenten+ richting arbeidsmarkt te verbeteren. Echter stonden ze hierbij voor de volgende vragen: Waar begin je? Hoe begin je? De leidraad en praatplaat helpen je daarbij.

[1]“Mind the Gap” https://www.scienceguide.nl/2018/12/studenten-met-beperking-worden-onvoldoende-voorbereid-op-arbeidsmarkt/

[2] Zie cijfers Eurostat via https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Disability_statistics