Planmatig werken aan de toegankelijkheid van toetsing en examinering

30 juni 2018

Om examencommissies te ondersteunen heeft ECIO samen met vertegenwoordigers van hogescholen en universiteiten een voorbeelddocument voor jaarverslagen van examencommissies opgesteld. In dit document is naast het vastleggen van cijfers ook aandacht voor het benoemen van trends, doelen en vervolgacties. Het is een hulpmiddel voor examencommissies om planmatig te werken aan de toegankelijkheid van toetsing en examinering.

Download